Mäntsälän kunnan talous tasapainossa – tuloveroprosentti alenee

16.11.2023 Talous

Valtuuston kokouksessa 13.11.2023 ei tehty muutosesityksiä kunnanhallituksen talousarvioesitykseen ja talousarvio hyväksyttiinkin hyvässä yhteishengessä ilman äänestyksiä. Mäntsälän kunnan talous on tasapainossa vuonna 2024 johtuen kolmesta edellisestä hyvästä kuntatalousvuodesta. Vuosikate 10 milj. euroa riittää kattamaan poistot ja talousarvio tilikaudelta 2024 on 1 milj. euroa ylijäämäinen.

Hyvän taloudellisen kehityksen johdosta valtuusto päätti alentaa kunnallisveroprosenttia 8,36 prosentista 8,3 prosenttiin. Kiinteistöveroprosentteihin ei tehty muutoksia.

Investointimenot talousarviossa ovat 9,1 milj. euroa. Vuonna 2024 aloitetaan Hirvihaaran kevyenliikenteenväylän rakentaminen sekä toteutetaan vanhan Porvoontien siltaremontti. Vuonna 2024 ei tehdä merkittäviä talonrakennusinvestointeja. Sen sijaan kunnan tilaselvitystyötä jatketaan tilaselvitysohjausryhmän esitysten mukaisesti. Tavoitteena on saada aikaan taloudellisesti kestävä investointisuunnitelma tuleville taloussuunnitelmakausille.

Talousarviossa ei ole esitystä uuden pitkäaikaisen lainan nostamisesta ja vanhoja lainoja lyhennetään 4,7 milj. eurolla. Tämä on osa kunnan velkaantumisen vähentämiseen tähtäävää talouden tasapainottamisen suunnitelmaa.

Talousarvion suunnitelmavuodet ovat talousarviossa myös lievästi ylijäämäisiä, mutta suunnitelmavuosiin liittyy vielä paljon epävarmuutta. Vuonna 2025 julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (TE-palvelut) siirretään valtiolta kuntien järjestämisvastuulle vuoden 2025 alusta lukien. Järvenpään kaupunki toimii alueen isäntäkuntana ja valmistelutyötä jatketaan vuoden 2024 aikana.

Vuoden 2024 talousarvioon täsmennettiin muutamia seurattavia mittareita, mutta muilta osin toiminnalle asetetut tavoitteet ovat joulukuussa 2021 valtuustossa hyväksytyn strategian mukaisia. Tavoitteena on kasvava ja kehittyvä, parhaan arjen paikkakunta.

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Hannu Laurila, hannu.laurila@mantsala.fi, puh. 040 314 5200

Talousjohtaja Riitta Samola, riitta.samola@mantsala.fi, puh. 040 314 5205

Lue myös