Mäntsälä on nyt Hinku-kunta, tavoitteena hiilineutraalius v. 2035 mennessä

20.6.2022 asuminen

Mäntsälän kunta on liittynyt ilmastotyön edelläkävijöiden Hinku-verkostoon. Kunta sitoutuu vähentämään vuoteen 2030 mennessä kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta ja olemaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

”HINKU-verkostoon liittyminen linkittyy erittäin hyvin kunnan strategisiin tavoitteisiin. Ilmastomuutoksen hillitsemiseen tähtäävät toimet tukevat osaltaan kunnan kasvua, kehittymistä ja ovat osa paremman arjen rakentamista”, Mäntsälän kunnanjohtaja Hannu Laurila toteaa.

Tavoitteena on olla hiilineutraali kunta vuoteen 2035 mennessä.
”Tämän saavuttamisessa myös kunnan tytäryhtiöiden toiminnalla on suuri merkitys. Yhtenä tavoitteena on esimerkiksi, että pystymme tarjoamaan energiayhtiömme Nivos Oy:n kautta kokonaan fossiilivapaata kaukolämpöä vuoteen 2028 mennessä”, Laurila sanoo.

Tavoitteen saavuttamiseksi mukaan tarvitaan asukkaita ja yrityksiä

Mäntsälän kunta on tehnyt pitkäjänteisesti työtä kasvihuonekaasu-päästöjen vähentämiseksi. Kuntaorganisaatio aiheuttaa päästöistä keskimäärin nyt noin 10 prosenttia, asukkaat 50 ja yritykset noin 40 prosenttia. Merkittävimmät päästölähteet ovat tieliikenne (38,7 %), maatalous (19,8 %) ja työkoneet (11,9 %).

Ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi on tärkeää saada kuntalaiset ja yritykset mukaan toimintaan, kunta toimii mahdollistajana ja kumppanina. Päästövähennykset vaikuttavat myös kuntalaisten hyvinvointiin ja luovat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

”HINKU-verkostoon liittyminen on erittäin merkittävä päätös yksistään ilmastomuutoksen hillitsemisen kannalta, mutta erityisesti myös yritysten sijoittumispäätösten kannalta”, Laurila sanoo.

”Tänä päivänä yritykset ovat erittäin valveutuneita ja vastuullisia. Sijaintipäätöstä tehdessä mahdollisen sijaintikunnan ympäristötoimet ja teot ovat merkittävässä roolissa. Haluamme tältä osin myös varmistaa Mäntsälän veto- ja pitovoiman yritysten nykyisenä ja tulevana sijaintikuntana”, Laurila summaa.

Verkostosta vertaistukea ja hyviä käytäntöjä

Mäntsälän kunnan liittymisen myötä Hinku-verkostossa on jo 86 kuntaa ja niiden yhteenlaskettu asukasluku on noin 2 265 000. Hinku-verkostoa vetää Suomen ympäristökeskus SYKE.

SYKEn teettämän selvityksen mukaan Hinku-kuntien päästöt ovat vähentyneet vuodesta 2007 keskimäärin 26 prosenttia. Hinku-verkostoon kuuluvilla kunnilla ilmastopäästöt ovat keskimäärin 3,1 prosenttia alemmalla tasolla kuin mitä ne olisivat ilman verkoston jäsenyyttä.  Valtaosa Hinku-kunnista kokee, että verkostoon kuuluminen on tehostanut niiden ilmastotyötä.

”Mäntsälän kunnan mukaantulo on erinomainen vahvistus Hinku-verkostolle”, Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Mikä Hinku:

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille.

Hinku-verkoston kotisivuilta lisätietoa.

 

 

Lue myös