Kiertokapulan toimialueella urakkamuutoksia Mäntsälässä ja Keravalla

10.2.2023

Mikäli astioiden tyhjennysväli pitkittyy Mäntsälän asiakkaat voivat laittaa astian viereen lisäjätesäkit maksutta.

10 kuntien jätelaitosta valmistautuu jätteenkuljetusten poikkeusjärjestelyihin – Kiertokapulan toimialueella urakkamuutoksia Keravalla ja Mäntsälässä

Asukkaiden jätehuoltopalveluihin voi tulla helmi-maaliskuussa häiriöitä kymmenen kunnallisen jätelaitoksen
alueella eri puolilla Suomea. Poikkeustilanne johtuu siitä, että kuntien jätelaitosten urakoitsijana toimineen
Jätehuolto Laine Oy:n valmius selviytyä urakkasopimusten mukaisista velvoitteista on heikentynyt.

Tilanne koskee osaa jäteastioiden tyhjennys- ja jätteenkuljetuspalveluista Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n,
Jätekukko Oy:n, Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän, Kiertokapula Oy:n, Kymenlaakson Jäte
Oy:n, Lakeuden Etappi Oy:n, Mustankorkea Oy:n, Rosk’n Roll Oy Ab:n, Sammakkokangas Oy:n ja Vestia
Oy:n toimialueilla. Kuntien jätelaitokset tekevät parhaillaan järjestelyjä, jotta häiriöt alueidensa asukkaiden
jäteastioiden tyhjennyksissä jäisivät mahdollisimman lyhyiksi.

Poikkeustilanteessa jäteastioiden tyhjennyksiä voidaan joutua osalla alueista priorisoimaan. Jätelaitokset
tiedottavat tilapäisistä katkoksista ja häiriöistä tarkemmin oman alueensa asukkaille. Asukkaiden kannattaa
seurata oman jätelaitoksen kotisivuja, jonne ajankohtaista tietoa päivitetään.

Asukkaan ei tarvitse olla yhteydessä omaan jätelaitokseen, vaan jätelaitos ottaa tarvittaessa yhteyttä ja
neuvoo, miten toimia poikkeavissa oloissa. Jätelaitoksen yhteydenotot voidaan tehdä tekstiviestitse,
sähköpostitse tai kirjeitse riippuen siitä, mitä yhteystietoja jätelaitoksella asukkailleen on. Esimerkiksi
Kiertokapula Oy lähettää asiakkailleen tekstiviestin, jossa lähettäjänä on JATEHUOLTO.

Kiertokapulan toimialueella urakoitsijamuutos koskettaa Keravan ja Mäntsälän
seka- ja biojätteen keräyksiä eli yhteensä 58 000 asukasta. Kiertokapulassa ryhdyttiin heti neuvottelemaan
uusista urakointijärjestelyistä. Tavoitteena on saada suorahankintasopimuksilla kuljetukset järjestettyä.
Mikäli jäteastioiden tyhjennyksiin tulee reittimuutoksia tai astioiden tyhjennysväli pitkittyy, Keravan ja
Mäntsälän asiakkaat voivat laittaa astian viereen lisäjätesäkit maksutta.

Poikkeusjärjestelyn aikana syntyvät jätteet on syytä lajitella huolellisesti ja pakata tiiviisti. Sekajätteen määrää
voi vähentää lajittelemalla pakkausjätteet erikseen ja toimittamalla ne Ringin ekopisteisiin.
Kiertokapula tiedottaa uusista urakkajärjestelyistä tai muista käytännöistä kotisivuillaan heti, kun korvaavista
tyhjennyksistä on sovittu.

Asiakkaita on informoitu tekstiviestillä ja täydennämme tiedotusta kotisivuille asian edetessä. Kokoamme infoa tälle sivulle: https://www.kiertokapula.fi/keravan-ja-mantsalan-asiakkaille/

Lisätiedot:
Suomen Kiertovoima ry KIVO: Viestintäpäällikkö Kaisa Halme, kaisa.halme@kivo.fi, p. 040 869 8350

Kiertokapula Oy: Toimitusjohtaja Mikko Koivulehto, mikko.koivulehto@kiertokapula.fi, p. 0505688422

Jätesanastoa:
Jätelaitos. Kunnan lakisääteisten jätehuoltovastuiden hoitamiseen perustama paikallinen tai useamman
kunnan alueellinen toimintayksikkö. Usein kuntien omistama osakeyhtiö, liikelaitos tai kuntayhtymä.
Järjestetty jätteenkuljetus. Jätelain mukaan kunnan on järjestettävä yhdyskuntajätteen kuljetus asukkaille joko
kunnan omana toimintana tai julkisena hankintana yksityisiltä kuljetusyrityksiltä.

Lue myös