Keski-Uudellamaalla etenee kuuden kunnan suunnitelma yhteisestä työllisyysalueesta

24.10.2023 työ

Tiedote 24.10.2023 klo 12.30

Hyvinkään ja Järvenpään kaupunginvaltuustot sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnanvaltuustot ovat nyt hyväksyneet tulevan Keski-Uudenmaan työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen sekä työvoimapalvelujen järjestämissuunnitelman.

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille 1.1.2025. TE-palvelut siirretään kunnille tai useammasta kunnasta muodostuville työllisyysalueille, joiden työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä. Suunnitellun Keski-Uudenmaan työllisyysalueen työvoiman määrä on noin 102 000 henkilöä.

Kunnille siirtyvät myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät hankintatehtävät ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät maksatustehtävät. Siirtyviä tehtäviä valtiolla hoitava henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella kuntiin tai kuntayhtymiin.

Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä, koska nykyinen palvelurakenne ei palvele työllisyyden kehittymistä. Uudistuksen muita tavoitteita ovat kokonaiskustannuksista säästäminen, valtion ja kuntien päällekkäisten tehtävien purkaminen, työllisyyden kasvattaminen sekä alueiden elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Valtiovarainministeriö (VM) ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ovat arvioineet uudistuksen pitkän aikavälin työllisyysvaikutuksiksi 7000–10000 työllistä.

Kaikilla kunnilla tasavahva edustus päätöksenteossa

Keski-Uudenmaan työllisyysalue on tarkoitus muodostaa vastuukuntamallilla. Sopimuksen mukaan vastuukuntana toimii Järvenpää, joka vastaa tulevan työllisyysalueen hallinnosta. Työllisyysalueen kuntiin suunnitellaan toteutettavan asiakaspalvelupisteitä.

Keski-Uudenmaan työllisyysalueella on tarkoitus ottaa käyttöön päätöksenteon malli, jossa jokaisella kuudella kunnalla on muodostettavan työllisyysalueen johtokunnassa yhtäläinen äänimäärä, eli kaksi jäsentä per kunta kunnan asukasluvusta riippumatta.

Alueen kaupungin- ja kunnanvaltuustojen päätökset lähetetään nyt tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriölle saadun ohjeistuksen mukaisesti. Valtion puolelta on tulossa vahvistus ns. selvistä työllisyysalueista 27.11.2023 mennessä. Joitakin kuntia saatetaan pyytää työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön kuulemisiin tämän jälkeen, mutta koko Suomen työllisyysalueiden on määrä olla selvillä viimeistään helmikuussa 2024. Uudet työvoima-alueet aloittavat toimintansa 1.1.2025.

Lisätietoja:

Johanna Luukkonen Kaupunginjohtaja Hyvinkään kaupunki p. 040 673 2001 johanna.luukkonen@hyvinkaa.fi

Iiris Laukkanen Kaupunginjohtaja Järvenpään kaupunki p. 040 315 3155 iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Hannu Laurila Kunnanjohtaja Mäntsälän kunta p. 040 314 5200 hannu.laurila@mantsala.fi

Outi Mäkelä Kunnanjohtaja Nurmijärven kunta p. 040 317 2100 outi.makela@nurmijarvi.fi

Antti Kuusela Kunnanjohtaja Pornaisten kunta p. 040 185 5314 antti.kuusela@pornainen.fi

Kalle Ikkelä Pormestari Tuusulan kunta p. 040 314 3001 kalle.ikkela@tuusula.fi