ARA tiedottaa: Avustus kunnille, seurakunnille ja yhdistyksille öljy- ja kaasulämmityksestä luopumiseen

1.9.2022

Kunnilla, seurakunnilla ja yhdistyksillä on mahdollisuus 1.7.2022 alkaen hakea ARAlta avustusta omistamiensa kiinteistöjen öljy- ja kaasulämmityksestä kokonaan luopumiseen vuoden 2022 talousarvion ja valtion 2. lisätalousarvion (511/2022) mukaisesti.

Avustusta voivat hakea myös kuntien omistamat liikelaitokset, jotka ovat osa kunnan hallintoa ja taloutta. Edellytyksenä liikelaitoksille on, etteivät ne ole erillisiä oikeushenkilöitä tai itsenäisiä kirjanpitovelvollisia.

ARA-asunnot ja muut asuinkiinteistöt eivät kuulu tämän avustuksen piiriin.

Mitä avustetaan?
Avustuksen perusteena oleviin kustannuksiin hyväksyttäisiin tavanomaiset lämmitysjärjestelmän muuttamisesta aiheutuneet suunnittelu-, purku-, kierrätys-, laite-, ja asennuskustannukset, mukaan lukien liittymän rakentamisesta aiheutuvat kustannukset sekä ohjaus- ja automaatiojärjestelmästä sekä öljysäiliön poistamisesta aiheutuvat kustannukset.

Avustus myönnetään suunnitelmaan perustuvan kustannusarvion mukaisesti. Maksatus tapahtuu toteutuneiden kustannusten mukaan.

Lue asiasta tarkemmin ARA:n sivuilta, https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Avustus_oljylammityksesta_luopumiseen

Read also