Mäntsälän kunnanvaltuuston 23.10.23 kokouksen päätökset

26.10.2023 päätöksenteko

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen mukaan seuraavat asiat:

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 Työjärjestyksen hyväksyminen

4 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vuoden 2023 tilintarkastusyhteisön valinta

5 Takauksen antaminen Nivos Verkot Oy:n lainalle

6 Lisämääräraha maanhankintaan vuodelle 2023

7 MAL 2023-suunnitelman hyväksyminen

Lisättiin päätökseen Jyrki Kososen esittämä Keskustaryhmän ponsi: Viitaten kunnan aiempaan lausuntoon Mäntsälä näkee aiemman tavoitteen asuntotuotannosta 90 % ensisijaisille vyöhykkeille riittävänä kunnan kylämäisestä yhdyskuntarakenteesta ja laajasta pinta-alasta johtuen. 

Lisättiin päätökseen lisäksi Heli Hallikaisen esittämä ponsi: Mäntsälän kunta ei hyväksy ruuhkamaksujen asettamista.  

8 Keski-Uudenmaan kuntien TE25 -järjestämismalli / järjestämissopimuksen ja -suunnitelman hyväksyminen

9 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän purkaminen

10 Jätelautakunta Kolmenkierto 2021 – 2025, ero ja uuden jäsenehdokkaan nimeäminen / Valittiin varsinaiseksi Auli Herttuainen ja varajäseneksi Katja Talonpoika.

11 Ero luottamustehtävistä / Kurki Roosa, uuden jäsenen valinta sivistyslautakuntaan sekä varajäsenen valinta kuntakehityslautakuntaan

Valittiin sivistyslautakuntaan Roosa Kurjen tilalle: Lauri Ylimartimo 
Laurin Ylimartimon tilalle Eerik Brusilan varajäseneksi: Olli-Pekka Eskelinen 
Jyrki Kososen henkilökohtaiseksi varajäseneksi: Heidi Warelius 

12 Ero luottamustehtävistä / Nousiainen Salla sekä uuden jäsenen valinta sivistyslautakuntaan / Valittiin Salla Nousiaisen tilalle Emmi Tuomisto ja varalle Tytti Laine. 

13 Mäntsälän kunnan eettiset pelisäännöt

14 Kunnanhallituksen ja -valtuuston kokousajankohdat vuonna 2024

15 Ilmoitusasiat

Tarkastetun pöytäkirjan julkaisu: 
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 27.10.2023

Lisätietoja: 
Lisätietoja kokouspäätöksistä antaa hallintojohtaja Esa Siikaluoma p. 040 3145201 (esa.siikaluoma@mantsala.fi)

Lue myös