Yleistä opetussuunnitelmista

Mäntsälän perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu kuntatason yhteiseksi opetussuunnitelmaksi. Opetussuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu Mäntsälän kunnan strategia, muut toimintaa ohjaavat suunnitelmat ja asiakirjat, perusopetusta ohjaava lainsäädäntö sekä Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet.

Mäntsälän kunnan opetussuunnitelmassa on täsmennetty valtakunnallisia opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita sekä eri oppiaineiden keskeisiä sisältöjä ja määritelty paikallinen tuntijako.

Opetussuunnitelma toimii valtakunnallisten perusteiden ohella opettajaa ohjaavana ja tukea antavana työvälineenä. Kouluilla on kuntakohtaisen opetussuunnitelman pohjalta laaditut koulukohtaiset lukuvuosisuunnitelmat, joissa määrätään mm. opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.

Opetussuunnitelmaa on päivitetty elokuussa 2011, kesäkuussa 2013 ja elokuussa 2014. Opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu.

OPS 2016 – Opetussuunnitelman uudistaminen Mäntsälän kunnassa

Kuvaa klikkammalla siirryt OPS sivulle  Kuvaa klikkaamalla siirryt opetushallituksen sivuille

Takaisin ylös