Yleisten alueiden luvat

17.3.2022

Kaivu- ja alueiden käyttölupa

Mäntsälän kunnan hallinnoimia yleisiä alueita voidaan käyttää yhdyskuntaa tai yksittäistä kiinteistöä palvelevien
johtojen, kaapelien, laitteiden ja rakenteiden sijoittamiseen. Lisäksi kunnan hallinnoimia yleisiä alueita voidaan tapauskohtaisesti käyttää tarvikkeiden varastointiin, mainontaan, myyntitoimintaan ja yleisötilaisuuksiin. Käyttötarve voi olla pysyvä tai tilapäinen. Yleisten alueiden käyttö näihin tarkoituksiin edellyttää yleensä aina sopimusta (kaivulupa tai alueiden käyttölupa) Mäntsälän kunnan kanssa.

Kaivulupahakemus ja alueiden käyttölupahakemus haetaan Lupapiste-palvelun kautta ja molemmat hakemukset tehdään aina erikseen.