Nähtävillä olevat katusuunnitelmat

22.3.2022

Maankäyttö ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaan asetetaan julkisesti
nähtäville seuraavat katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset: