Nähtävillä olevat katusuunnitelmat

Viimeksi muokattu: 13.9.2022

Maankäyttö ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaan asetetaan julkisesti
nähtäville seuraavat katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset: