Maan- ja lumenkaatopaikka

Viimeksi muokattu: 12.1.2024

Marjalan maan- ja lumenkaatopaikka sijaitsee osoitteessa Suoniityntie 151. Maan- ja lumenkaatopaikka on kunnan ylläpitämä alue, johon voi tuoda puhdasta maa-ainesta ja lumikuormia maksua vastaan. Yksityistaloudet voivat tuoda risu- ja haravointijätettä maksutta. Kaatopaikalla vastaanotetaan vain Mäntsälän kunnan alueelta tulevia maa-aineksia.

Ajo-ohje

Shell-pohjoisesta Vanhaa Lahdentietä Lahteen päin noin 200 metriä, josta viitoitus vasemmalle, Suoniityntie, ja ajo tien päähän noin 1,5 kilometriä.

 • Yksityistalouksien puutarhajätteen vastaanottopiste kuntalaisille sijaitsee maankaatopaikan vieressä. Sinne voi tuoda henkilöautolla/peräkärryllä risu- ja haravointijätettä maksutta. Risu- ja haravointijätteet tulee olla eriteltyinä. Vastaanottopisteellä on betonielementein rajattu oma alue erikseen risuille, haravointijätteelle sekä kurtturuusulle. Omenajätteille on oma erillinen keräyssäiliö syksyisin.

  Maankaatopaikan portin vieressä on aukko, josta mahtuu henkilöautolla/peräkärryllä alueelle, kun portti on kiinni. Aukosta ei mahdu kuorma-autolla.

  Maankaatopaikan alueelle johtava tie on käytännössä täysin suljettu ulkopuoliselta liikenteeltä Mäntsälän Moottorikerhon toiminta-aikoina alla olevan aikataulun mukaisesti:

  Kesäaikana tie suljettu 16.5. – 30.9.
  – tiistai, keskiviikko ja torstai kello 16.30 – 19.30
  – lauantai kello 9.00 – 17.00

  Talviaikana tie suljettu 1.12. – 31.3.
  – tiistai, keskiviikko ja torstai kello 16.30 – 20.00
  – lauantai kello 9.00 – 16.30

  Muina kuin edellä mainittuina aikoina puutarhajätteen vastaanottopiste on avoinna yksityistalouksien risu- ja haravointijätteen tuonnille.

 • Maankaatopaikan aukioloajat maksullisten kuormien tuojille

  maanantai – torstai kello 7.15 – 15.30
  perjantai kello 7.15 – 13.30

  Maankaatopaikkamaksut

  Savi, muta, lieju ja vastaavat pintamaat: 50 euroa / kuorma-autokuorma
  Lumi/risu: 10 euroa / kuorma-autokuorma
  Yhdistelmäajoneuvolla tuotuna maksu on kaksinkertainen.
  Sora, hiekka, louhe ja vastaavien materiaalien kuormat ovat maksuttomia

  Mäntsälän kunnantalon palvelupiste vinkki myy kaatopaikkamaksulipukkeita. Käyttämättömiä lipukkeita ei lunasteta takaisin.