Maan- ja lumenkaatopaikka

Viimeksi muokattu: 2.5.2024

Marjalan maan- ja lumenkaatopaikka sijaitsee osoitteessa Suoniityntie 151. Maan- ja lumenkaatopaikka on kunnan ylläpitämä alue, johon voi tuoda puhdasta maa-ainesta ja lumikuormia maksua vastaan. Yksityistaloudet voivat tuoda risu- ja haravointijätettä maksutta. Kaatopaikalla vastaanotetaan vain Mäntsälän kunnan alueelta tulevia maa-aineksia.

Ajo-ohje

Shell-pohjoisesta Vanhaa Lahdentietä Lahteen päin noin 200 metriä, josta viitoitus vasemmalle, Suoniityntie, ja ajo tien päähän noin 1,5 kilometriä.

 • Yksityistalouksien puutarhajätteen vastaanottopiste kuntalaisille sijaitsee maankaatopaikan vieressä. Sinne voi tuoda henkilöautolla/peräkärryllä risu- ja haravointijätettä maksutta. Risu- ja haravointijätteet tulee olla eriteltyinä. Vastaanottopisteellä on betonielementein rajattu oma alue erikseen risuille, haravointijätteelle sekä kurtturuusulle. Omenajätteille on oma erillinen keräyssäiliö syksyisin.

  Maankaatopaikan portin vieressä on aukko, josta mahtuu henkilöautolla/peräkärryllä alueelle, kun portti on kiinni. Aukosta ei mahdu kuorma-autolla.

  Maankaatopaikan alueelle johtava tie on käytännössä täysin suljettu ulkopuoliselta liikenteeltä Mäntsälän Moottorikerhon toiminta-aikoina alla olevan aikataulun mukaisesti:

  Kesäaikana tie suljettu 16.5. – 30.9.
  – tiistai, keskiviikko ja torstai kello 16.30 – 19.30
  – lauantai kello 9.00 – 17.00

  Talviaikana tie suljettu 1.12. – 31.3.
  – tiistai, keskiviikko ja torstai kello 16.30 – 20.00
  – lauantai kello 9.00 – 16.30

  Muina kuin edellä mainittuina aikoina puutarhajätteen vastaanottopiste on avoinna yksityistalouksien risu- ja haravointijätteen tuonnille.

 • Maankaatopaikan aukioloajat maksullisten kuormien tuojille

  maanantai – torstai kello 7.00 – 15.30
  perjantai kello 7.00 – 13.30

  Maankaatopaikkamaksut

  Savi, muta, lieju ja vastaavat pintamaat: 50 euroa / kuorma-autokuorma
  Lumi/risu: 10 euroa / kuorma-autokuorma
  Yhdistelmäajoneuvolla tuotuna maksu on kaksinkertainen.
  Sora, hiekka, louhe ja vastaavien materiaalien kuormat ovat maksuttomia

  Mäntsälän kunnantalon palvelupiste vinkki myy kaatopaikkamaksulipukkeita. Käyttämättömiä lipukkeita ei lunasteta takaisin.

Maankaatopaikka

Maankaatopaikanhoitaja

Suoniityntie 151, 04600 Mäntsälä