EUROPARLAMENTTIVAALIT 2024

26.4.2024 Vaalit Vaalit

MÄNTSÄLÄ

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2024

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024 klo 9-20.

ÄÄNESTYSALUEJAKO, ÄÄNESTYSPAIKKA JA ÄÄNESTYSPAIKAN OSOITE

001 Mäntsälä eteläinen Hepolan koulu Sälinkääntie 78

002 Mäntsälä läntinen Mäntsälän lukio Lukiontie 2

003 Mäntsälä itäinen Mäntsälän kunnantalo Heikinkuja 4

004 Numminen Nummisten koulu Ojankulmantie 24

005 Ohkola Ohkolan koulu Ohkolantie 391

006 Arola Arolan vanha koulu Arolan kylätie 143

007 Saari Saaren koulu Vanha maantie 2

008 Sälinkää Sälinkään koulu Kaanaantie 51

009 Sääksjärvi Sääksjärven koulu Sääksjärventie 526

Vaalitoimitus alkaa kussakin äänestyspaikassa klo 9.00 ja sitä jatketaan yhtäjaksoisesti klo 20.00 saakka.

 

ENNAKKOÄÄNESTYS

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana Mäntsälän kunnassa on Mäntsälän City-Market (osoite Sälinkääntie 2, 04600 Mäntsälä) sekä seuraavat muut kohteet (lyhyen aukiolon ennakkoäänestyspaikat): Hirvihaaran koulu, Hyökännummen koulu, Nummisten koulu, Saaren koulu ja Sälinkään koulu.

Europarlamenttivaalien osalta ennakkoäänestys on ajalla 29.5. – 4.6.2024.

Aukioloajat Mäntsälän City-Marketin ennakkoäänestyspaikassa:

ke – pe 29.-31.5.2024 klo 9 – 18

la – su 1.-2.6.2024 klo 10 -16

ma – ti 3.-4.6.2024 klo 9 – 20

 

Lyhyen aukiolon ennakkoäänestyspisteet:

Ennakkoäänestyspiste, katuosoite ja aukioloaika:

Hirvihaaran koulu Kuntomajantie 30, 04680 Hirvihaara ke 29.5.2024 klo 15-19

Sälinkään koulu Kaanaantie 51, 04740 Sälinkää to 30.5.2024 klo 15-19

Hyökännummen koulu Nummelantie 11, 04500 Kellokoski pe 31.5.2024 klo 15-19

Nummisten koulu Ojankulmantie 24, 04660 Numminen ma 3.6.2024 klo 15-19

Saaren koulu Vanha maantie 2, 04920 Saarentaus ti 4.6.2024 klo 15-19

 

 

KOTIÄÄNESTYS

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä 29.5. – 4.6.2024 klo 9-20. Kotiäänestys voidaan siis toimittaa joko arkipäivänä tai viikonloppuna.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Äänestäjän on ensisijaisesti käytettävä tavanomaista äänestysmuotoa. Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään laitosäänestys, hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen (Vaalilaki luku 5 § 46).

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava joko kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen klo 16.

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Huom! Myös omaishoitajan on ennakkoon ilmoittauduttava, mikäli hän haluaa äänestää kotiäänestyksessä.

Kotiäänestykseen ilmoittautumisia ottaa vastaan Mäntsälän kunnan keskusvaalilautakunta, kunnantalo, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. Puhelimitse ilmoittautumisia ottaa vastaan Palvelupiste Vinkki puh. 040-314 5273 tai keskusvaalilautakunnan sihteerit puh. 040-314 5214 ja 040-314 5990.

 

LAITOSÄÄNESTYS

Laitosäänestys Mäntsälässä toteutetaan seuraavissa kohteissa:

Terveyskeskus

Kotokartano

Kivistöntien palvelutalo

Mainiokoti Havukoto

Attendo Onni

Hoivamme Mäntsälä

Kellokosken sairaalan Ohkolan yksikkö

 

ILMOITUSKORTTI

Jokaiselle Mäntsälän kunnan äänioikeusrekisteriin merkitylle äänioikeutetulle, jonka osoite on tunnettu, lähetetään ilmoitus mihin äänestysalueeseen hänet on merkitty äänioikeutetuksi. Äänioikeusilmoitukseen kannattaa tutustua, siinä on paljon ohjeita ja tietoa äänestämisestä. Kortit lähettää ja tiedusteluihin vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Digi- ja väestötietoviraston vaalipalvelunumero on 029 553 6370.

Äänioikeusilmoitusta ei välttämättä tarvitse ottaa mukaan äänestyspaikalle. Kortin puuttuminen ei estä äänestämistä.

 

HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN ÄÄNESTYSTILANTEESSA

Vaalilain mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään vaalivirkailijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilöllisyyden voi todistaa esim. kuvallisella henkilökortilla, ajokortilla tai passilla. Tarvittaessa äänioikeuden todistamista varten poliisilaitokselta voi hakea maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin. Sitä haettaessa tarvitaan kaksi passivalokuvaa.

Mikäli äänestäjä käyttää maskia, on henkilöllisyyden tarkastamisen yhteydessä maski otettava kasvoilta noudattaen maskin käyttöön liittyviä ohjeita.

 

ULKOMAINONTA

Europarlamenttivaaleissa 2024 vaalimainostelineitä pystytetään Kirkonkylän kaava-alueella seuraaviin neljään paikkaan ja Hyökännummella yhteen:

Kirkonkylä:

1. Mäntsälän rautatieasema

2. Linja-autoaseman alue, Yhdystien varsi

3. Kansalaisopisto, Nordenskiöldintien ja Vanhan Porvoontien risteys

4. Kivistöntie, Karhukujan ja Kivistöntien risteys

Hyökännummi:

1. Ohkolantie 10 risteyksen läheisyydessä

 

Tarkempi kartta ja muut vaalimainontaan liittyvät ohjeet löytyvät kunnan kotisivuilta (www.mantsala.fi). Karttaan on merkitty vaalimainostelineiden sijainti sekä alue, jolla vaalimainostaminen on kielletty kunnan omistamilla tai hallinnoimilla alueilla.

Kuntaliiton suosituksen mukaisesti ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 22.5.2024.

Vaalimainosten taustalevyjä voi noutaa normaalina virka-aikana teknisen ja elinvoiman palvelualueen varastolta Paloasemalta, osoite Mäntymäentie 2, Mäntsälä, tiedustelut Petri Heikkilä puh. 040 314 6062. Vaalien ulkomainontaan liittyvää tarkempaa ohjeistusta voi tiedustella keskusvaalilautakunnan sihteereiltä puh 040 314 5214, sirkku.makela@mantsala.fi tai puh. 040 314 5990, marko.kopakkala@mantsala.fi

 

KIRJEÄÄNESTYS

Ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän asuvat tai oleskelevat voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestysmateriaalien tilauspalvelu ja tarkemmat ohjeet löytyvät https://vaalit.fi/kirjeaanestys. Kirjeäänen tulee olla perillä oman kotikunnan keskusvaalilautakunnalla viimeistään perjantaina 7.6.2024 ennen kello

 

ULKOMAINONTA

Vaalien ulkomainonta Ohjeita puolueille ja ryhmille / Europarlamenttivaalit 2024

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024 ja vaalien ennakkoäänestys toimitetaan koti-maassa 29.5. – 4.6.2024.

 

Suomen kuntaliitto suosittaa, että vuoden 2024 europarlamenttivaalien ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 22.5.2024. Mainokset on poistettava viimeistään vaaleja seuraa-vana päivänä.

Vaalien ulkomainonnassa ja vaalimainostelineiden pystytyksessä kunnan luvanvaraisilla alueilla noudate-taan seuraavaa käytäntöä:

Vaalimainostelineitä pystytetään Kirkonkylässä neljään (4) ja Hyökännummella yhteen (1) paikkaan:

 

Kirkonkylä:

1. Mäntsälän rautatieasema

2. Linja-autoaseman alue, Yhdystien varsi

3. Kansalaisopisto, Nordenskiöldintien ja Vanhan Porvoontien risteys

4. Kivistöntie, Karhukujan ja Kivistöntien risteys

 

Hyökännummi:

1. Ohkolantie 10 risteyksen läheisyydessä

Ø tekninen- ja elinvoimapalvelualue pystyttää vaalimainostelineet yllä mainituille hyväksytyille pai-koille niin, että ne ovat paikoillaan viimeistään 22.5.2024. Telineet poistetaan teknisten palvelui-den toimesta välittömästi vaalien jälkeen.

Ø puolueet ja muut ryhmittymät huolehtivat itse ehdokaslistojen ja mainosten kiinnittämisestä ja niiden kunnossapidosta

Ø erillisellä kartalla osoitetaan Kirkonkylän kaava-alueella vaalimainoskielto kunnan omistuksessa tai hallinnassa olevilla alueilla (karttaliite / kaava-aluerajaus).

Ø kullakin mainospaikalla on varattuna yksi (1) mainospaikka kutakin ehdokkaan asettanutta puolu-etta tai ryhmää kohti. Yhteensä puolue/ryhmä voi hakea max. 5 taustalevyä

Ø mainokset ryhmitellään ehdokaslistojen yhdistelmän mukaiseen järjestykseen vasemmalta oike-alle lukien tien suunnasta katsottuna

 

Vaalimainosten taustalevyjä voi noutaa teknisten palveluiden varastolta kunnan varikolta normaalina virka-aikana, osoite Mäntymäentie 2, 04600 Mäntsälä, tiedustelut Petri Heikkilä puh. 040 314 6062