Taitokeskus lopettaa kunnan vastaantulosta huolimatta

30.5.2023 harrastukset

Tila-asiaan ei löydetty yhteistä ratkaisua, vaikka kunta ja yksityiset ovat tarjonneet uutta tilaa.

Taito Etelä-Suomi ry:n hallitus on kokouksessaan 22.5.2023 päättänyt lakkauttaa taitokeskuksensa toiminnan Mäntsälässä tuotannollistaloudellisista syistä. Mäntsälän kunnalla ja Taito Etelä-Suomella on ollut yhteinen tahtotila löytää tilanteeseen kaikkia osapuolia palveleva ratkaisu ja toimijoiden johdon kesken on tehty tiivistä yhteistyötä tila-asian ratkaisemiseksi.

Hyvinvointilautakunnan avustuksen myöntämisen kriteereistä käytiin myös vielä keskustelua ja yhdistykselle tiedotettiin, että he voivat yhä hakea kunnalta erillistä harkinnanvaraista avustusta. Yhdistys olisi voinut saada avustusta tilojen vuokraamiseen tai vastaavan yhteistyösopimuksen kunnan tarjoamiin tiloihin. Toiminnan jatkamiseksi Mäntsälässä on sekä kunta että myös yksityiset toimijat tarjonneet uusia tiloja.

Yhdistyksen hallitus käsitteli asiaa vielä uudelleen 22.5.2023 kokouksessaan todeten, ettei asiassa ole ilmennyt sellaisia uusia seikkoja, jotka muuttaisivat päätöstä. Näin ollen Taito Etelä-Suomen toiminta Mäntsälässä päättyy viimeistään vuokrasopimuksen päätöspäivänä 3.10.2023.

Päätöksessään Taito Etelä-Suomen hallituksella on ollut kaikki tarvittava tieto ja erityistä huomiota on käytetty talouden analysointiin. Hallitus on myös pohtinut yhdistyksen toiminnan vaikuttavuutta kunnassa; palveluiden kohderyhmiä ja käyttäjämääriä sekä arvioinut yhdistyksen strategian mukaisesti taitokeskuksen tulevaisuuden näkymiä.

Tilojen käytöstä osoitteessa Karhukuja 4 on ollut voimassa kunnan kanssa tehty yhteistyösopimus, jonka mukaan Taitokeskus Mäntsälällä on ollut 1.3.2021 alkaen sovitut tilat käytössään omaan toimintaansa. Tilojen käytön vastineena on ollut yhteistyö- ja työllistämisehto.

Nykyiset käytössä olevat tilat ovat osa Mäntsälän kunnan työllisyyspalveluiden toimitilakokonaisuutta, ja niissä käynnistyy työllisyyspalvelujen omaa toimintaa syksyllä 2023. Mäntsälän kunta selvittää onko Taitokeskuksen kutojille mahdollista löytää kudontatila muista kunnan hallinnoimista tiloista sekä löytyykö jokin toinen yhdistys jatkamaan toimintaa. Mäntsälän kansalaisopisto tuottaa kurssimuotoista kudonnan opetusta jatkossakin. Yhdistyksen lähimmät taitokeskukset Hyvinkäällä, Hyrylässä, Klaukkalassa ja Lahdessa tarjoavat mahdollisuuden kudontaan.

Lue myös