Peltotukihaku vuonna 2023

Viimeksi muokattu: 28.11.2023

Peltotukien hakuaika alkaa toukokuussa ja päättyy 15.6.2023.

Tänä keväänä Ruokavirasto julkaisee peltotukien hakuopasta päivittyvissä paloissa

Oppaan versio on luettavissa osoitteessa peltotukien hakuopas

Tukihaku

Tuki haetaan sähköisesti Vipu-palvelun kautta,  ohjevideoita Vipu-palvelun käyttöön.

Muista liittää tarvittavat liitteet ja lisätiedot hakemukseesi tukihakuohjeen mukaisesti.

Valmistaudu tukihakuun

Tarkasta seuraavat perusasiat

Täytätkö aktiiviviljelijä ehdon. Tarkemmin asiasta kerrotaan viljelijäkirjeessämme ja Ruokaviraston sivuilla.

Onko tilasi ensisijaisella viljelijällä on asiointioikeudet Vipu-palveluun.

Jos tarvitset neuvojan apua tukihakemuksesi täyttämiseen, olet tehnyt sopimuksen neuvojan kanssa ajoissa. Lisäksi olet ensisijaisena viljelijänä valtuuttanut neuvojan Vipu-palvelussa myöntämällä hänelle sähköiset asiointioikeudet koskien tilasi tietoja.

Sinulla on älypuhelin ja siihen on ladattu Vipu-mobiili. Tietoja Vipu-mobiilissa pääsee käsittelemään tilasi ensisijainen viljelijä tai ensisijaisen viljelijän valtuuttama henkilö. Vipu-mobiilin esittelyvideo osoitteessa

Lue rauhassa ehdollisuuden opas ja sitoumusopas

Ennen tukihakemuksen täyttämistä

Tarkasta, että peruslohkot ovat hallinnassasi ja vuokrasopimukset ajan tasalla. Vuokraajan on oltava sama kuin se, joka hakee pinta-alatukia. Esim. sukupolvenvaihdos tapauksissa vanhat sopimukset olisi uusittava jatkajan nimiin. Tukioikeudet on lakkautettu, joten niitä ei tarvitse mainita uusissa vuokrasopimuksissa. Vanhojen sopimusten osalta on tarkistettava myös, ettei osaa vuokrasta ole kohdennettu tukioikeuksille (koska tukioikeudet lakkautettiin 31.12.2022). Maatalousyhtymän vuokrasopimus voi olla pelkästään yhden osakkaan nimissä. Suosittelemme kirjallisia vuokrasopimuksia.

Tarkasta että, kaikki hallinnassasi olevat peruslohkot näkyvät peruslohkolistassa.

Tee tarvittaessa peruslohkomuutokset ja lähetä ne meille käsiteltäviksi.

Hae mahdolliset korvauskelpoisuuksien vaihdot, ja lisäykset peruslohkoille.

Täytä tukihakemus

Muista lisätä liitteet ja mahdolliset lisätiedot.

Jos teet rajakorjauksen peruslohkolle, tee se peltotukihaku-osiossa samaan aikaan peltotukihakemuksen kanssa. Lähetä hakemus ajoissa, jotta kunta voi varmistaa rajakorjauksen hyväksymisen ennen 15.6.2022.

Ennen tukihakemuksen lähettämistä tutki Vipuneuvojan tarkisteet ja toimi mahdollisten ohjeiden mukaan.

Vuodesta 2023 alkaen voit hakea suurinta osaa viljelijätuista vain Vipu-palvelussa. Paperista lomaketta voit käyttää vain, jos lomakkeen tietojen ilmoittamiseen ei ole tarjolla verkkoasiointia. Paperilomakkeet löytyvät seuraavasta osoitteesta 

 

Ohjeet sukupolvenvaihdostilanteisiin ja tilanpidon lopettamiseen

Muista, että nämä tilanteet voivat edellyttää ilmoituksia myös muille viranomaisille.

Maatilan hallinta voi muuttua usealla eri tavalla. Hallinnan muutoksilla tarkoitetaan esimerkiksi tilanteita, joissa

maatilalla tehdään sukupolvenvaihdos. Osa maatilasta tai koko maatila myydään tai vuokrataan. Maatilalle tulee uusia omistajia edellisten omistajien lisäksi tai maatilalla muutetaan yritysmuotoa esimerkiksi luonnollisten henkilöiden harjoittamasta maataloustoiminnasta osakeyhtiömuotoiseksi.

Maatilan erilaisia hallinnan muutoksia voi tehdä milloin tahansa ja niistä on ilmoitettava viipymättä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.  Maatilan hallinnan muuttuminen ei kuitenkaan aina oikeuta siihen, että kyseisen vuoden tuenhakijaa voi muuttaa tukihaun päättymisen jälkeen. Tällöin edellytetään, että niin sanotun koko tilan hallinnan siirron edellytykset täyttyvät.

Ruokaviraston sivuilta  löydät toimintaohjeet maatilan hallinnan muuttuessa

Viljansiemeniä kädessä