Päätukihaku vuonna 2022

Viimeksi muokattu: 20.5.2022

Päätukien hakuaika aukeaa torstaina 5.5.2022 ja päättyy keskiviikkona 15.6.2022. Hakuopas ja muut tukihakuun liittyvät ohjeet on julkaistu Ruokaviraston sivuilla.

Tukioikeuksien omistuksen/hallinnan siirtolomakkeiden viimeinen palautuspäivä (103A+103B) liitteineen on myöskin 15.6.2022. Lomakkeita voi palauttaa kuitenkin mihin aikaan vaan, mutta kuluvan vuoden tukia saadakseen on lomakkeet palautettava aina viimeistään 15.6. kuluvaa vuotta.

Vuonna 2023 uudistuvat maataloustukien ehdot ja Ruokavirasto on laatinut tiedotteen ehdoista, jotka viljelijän kannattaa huomioida jo tänä kuluvana vuonna esimerkiksi viljelytoimenpiteissä.

Tukihaku

Voit hakea tukia sähköisesti Vipu-palvelun kautta.

Vipun kanssa ongelmia? Ruokavirasto on laatinut  ohjevideoita Vipu-pavelun käyttöön.

Päätukihaun osalta sähköisen haun palvelin sulkeutuu 15.6.2022 klo 23.59. Tämän jälkeen lomakkeita ei voi enää palauttaa sähköisesti. Sähköiseen hakuun osallistuvien tulee palauttaa hakemusten liitteet määräajassa kirjallisesti.

Paperilomakkeilla maataloustukia haetaan tänä vuonna viimeistä kertaa. Päätukihaun lomakkeita ovat; maatilalomake (101A), tukihakulomake (101B) ja maatilan osalliset lomake (101D) sekä perus- ja kasvulohkolomakkeet (102A ja 102B + karttaliite kasvulohkoista). Mikäli viljelijän hallinnassa olevilla lohkoilla on tapahtunut muutoksia, tulee palauttaa myös peruslohkojen muutoslomake (102C) tarvittavine liitteineen. Pakollisia lomakkeita ovat 101B ja 102B, muut palautetaan tarvittaessa, jos edellisessä tukihaussa annetut tiedot ovat muuttuneet.

Lohkomuutokset

Tee mahdollisuuksien mukaan peruslohkomuutokset, kuten rajakorjaukset, yhdistämiset, jaot ja uusien lohkojen perustamiset sekä korvauskelpoisuuksien haku hyvissä ajoin, jotta saat korjatut, lopulliset peruslohkojen tiedot käyttöösi päätukihakuun. Tällöin mm. Vipu-neuvoja osaa paremmin huomioida tukihakemuksessasi mahdollisesti olevat virheet.

Huom! Rajakorjaukset voit tehdä vain Päätukihaku-osiossa samaan aikaan päätukihakemuksen kanssa.
Lähetä hakemus ajoissa, jotta kunta voi varmistaa rajakorjauksen hyväksymisen ennen 15.6.2021.

Suosittelemme muutosten tekoa Vipu-palvelussa, jos teet peruslohkomuutokset paperilla, ilmoita peruslohkojen muutoslomakkeella 102C lohkojen jaot, yhdistämiset, poistaminen maatalouskäytöstä ja uuden lohkon perustaminen. Liitteeksi tarvitaan kartta, johon muutos on piirretty selkeästi

Vuoden 2022 tukitiivistelmä on julkaistu

Tukitiivistelmä sisältää ajankohtaiset ja tiiviit ohjeet tämän vuoden päätukihaun tuista ja niihin tulleista muutoksista. Siitä näet myös eri tukien ja toimenpiteiden tukitasot.

Ohjeet sukupolvenvaihdostilanteisiin ja tilanpidon lopettamiseen

Olemme laatineet muistilistat, joissa luetellaan yleisimmät vaadittavat ilmoitukset maaseutuhallinnon näkökulmasta, lopettaessasi tilanpitoa tai tehdessäsi sukupolvenvaihdosta. Muista, että nämä tilanteet voivat edellyttää ilmoituksia myös muille viranomaisille.

Viljansiemeniä kädessä