Työllistäminen

Viimeksi muokattu: 27.2.2023

Mäntsälän kunnan työllisyyspalvelut tarjoavat kuntalaisille palveluita, jotka edistävät paluuta työelämään.

Tehtäviimme kuuluu mm. ohjausta, tiedottamista sekä työllisyystoimenpiteiden suunnittelua yhdessä asiakkaan kanssa. Autamme työnhakemusten, lomakkeiden ja muiden työnhakua edistävien dokumenttien laadinnassa sekä selvittelemme erilaisia vaihtoehtoja työllistymisen tai opintojen aloittamisen suhteen.

Neuvomme myös yrityksiä, yhdistyksiä sekä kunnan eri toimialoja muun muassa palkkatukeen, työkokeiluun ja oppisopimuksiin liittyen. Teemme yhteistyötä mm. Ohjaamon, kuntouttavan työtoiminnan, aikuissosiaalityön ja TYP-työn kanssa. Lue tiedote linkin takaa!

Mäntsälän yrityskehitys MYK auttaa yritysten perustamisessa ja on mukana toiminnassa olevien yritysten toiminnan kehittämisessä.

Työllisyyspalvelut toimii osana hallintopalveluiden palvelualuetta. Yhteistyöelimenä toimii työllisyystyöryhmä, joka arvioi kunnan ja valtakunnan tilannetta työllistymisen suhteen.

Tapaamme asiakkaita ennakkoon sovitulla ajanvarauksella.

 

 • Mäntsälän kunnan työllistämisen kuntalisä vuonna 2023

  Työllistämisen kuntalisä on työnantajalle (yhdistyksille, järjestöille, säätiöille tai yrityksille, yksityisille elinkeinonharjoittajalle, joilla on toimipiste Mäntsälässä) myönnettävä harkinnanvarainen tuki, jota voidaan osoittaa työttömänä työnhakijana olevan henkilön palkkauskustannuksiin. Edellytyksenä on, että työllistettävä henkilö täyttää TE-toimiston palkkatuen saamisen ehdot. Sitä voi saada niin kauan kuin palkatulle henkilölle myönnetään palkkatukea, hänen työssäoloehtonsa täyttyy tai kunnan harkinnan perusteella vuosittain budjettiin varattujen määrärahojen puitteissa.

  Tuki on harkinnanvaraista riippuen työllistettävän työmarkkinavalmiuksista sekä avustuksen saajan taloudellisesta ja/tai toiminnallisesta panostuksesta työllistettävän palkkaukseen ja etenemiseen työllistymispolullaan (esim. jatkotyöllistäminen).

  Palkattavan henkilön tulee olla mäntsäläläinen työtön työnhakija, joka on saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää ja on oikeutettu palkkatukeen. Kuntalisää voi hakea ympäri vuoden erillisellä hakulomakkeella. Kuntalisän määrä määräytyy harkinnanvaraisesti, lähtökohtana työttömyyden kesto ja kuntalisän maksuosuus.

  Tuen saaja sitoutuu palkkaamaan työntekijän vähintään 6 kuukaudeksi ja maksamaan alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työajan tulee olla vähintään 65 % alan säännöllisestä työajasta. Mikäli työsuhde puretaan aikaisemmin kuin työsopimuksen on tarkoitus päättyä, tai henkilöllä on palkaton työnteon keskeytys, tukea maksetaan vain niiltä päiviltä, kun henkilölle on maksettu palkkaa.

  Kuntalisää ei makseta, jos palkkatuki ja kuntalisä yhteensä ylittäisivät palkattavan henkilön palkkauskustannukset ja lakisääteiset työnantajakulut Mäntsälän kunnalla on oikeus periä avustus takaisin, mikäli yllä olevat ehdot eivät toteudu. Mäntsälän työllistämisen kuntalisän hakemisen ehdot:

  • tukea on haettava ennen työsuhteen alkamista, takautuvasti tukea ei makseta
  • työllistettävän henkilön tulee olla mäntsäläläinen (kotikunta: Mäntsälä)
  • työnantaja maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa
  • tukea maksetaan vain niiltä päiviltä, joilta henkilölle on maksettu palkkaa
  • tuki maksetaan kuukausittain laskua vastaan
  • tuen myöntö (euroa/kk ja ajallinen kesto) arvioidaan tapauskohtaisesti kunnan työllisyyspalveluissa
  • tukea maksetaan harkinnanvaraisesti 250 – 500 €/kk, enintään tuella palkatun työssäoloehdon täyttymiseen asti (yhdistyksille 250 – 800€/kk) 6 kk kerrallaan
  • palkkauskustannusten on oltava vähintään TE-toimiston myöntämän palkkatuen ja kuntalisän yhteenlaskettu määrä
  • elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle työllistämisen kuntalisää myönnetään työvoimahallinnon palkkatukilajista riippuen (esim. de minimis, ryhmäpoikkeusasetus)
  • työllistämisen kuntalisä ei saa vaikuttaa työvoimahallinnon maksaman palkkatuen määrään. Mahdollisesta palkkatuen vähentämisestä kuntalisän saaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä kuntaan.
  • kuntalisää voidaan myöntää enintään tarkoitukseen varatun määrärahan täyttymiseen asti
  • Mäntsälän kunnalla on oikeus periä myönnetty avustus takaisin, mikäli yllä olevat ehdot eivät toteudu

   

  Toimintaohjeet

  1. Työnantaja hakee työttömän mäntsäläläisen työllistämiseen palkkatukea TE[1]toimistosta
  2. Samalla työnantaja selvittää mahdollisuuden saada työllistämisen kuntalisää palkkauksen tueksi
  3. Työsopimus tehdään vasta kun em. tukimuodot on selvitetty, jos palkkaukseen myönnettävät tuet ovat työsopimuksen ehtona.
  4. Hakemus liitteineen toimitetaan os. Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai tiina.hast@mantsala.fi
  5. Työnantaja laskuttaa kuntaa kuntalisän osuudesta, laskun liitteenä tulee olla palkkalaskelma. Ensimmäisen laskun liitteenä on oltava kopio työllistetyn työsopimuksesta ja palkkatukipäätöksestä. Tosite palkan maksusta on esitettävä pyydettäessä.

  Lisätietoja Tiina Hast puh. 040 314 6783, tiina.hast@mantsala.fi

   

Tiina Hast

työllisyys- ja maahanmuuttopalveluiden päällikkö

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Sari-Johanna Hirviniemi

työhönvalmentaja

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Mira Seppälä

työhönvalmentaja

Nina Rossi

palveluohjaaja, Ohjaamo

Ohjaamo

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä