Työllistäminen

15.3.2022

Mäntsälän kunnan työllisyyspalvelut tarjoavat kuntalaisille palveluita, jotka edistävät paluuta työelämään.

Tehtäviimme kuuluu mm. ohjausta, tiedottamista sekä työllisyystoimenpiteiden suunnittelua yhdessä asiakkaan kanssa. Autamme työnhakemusten, lomakkeiden ja muiden työnhakua edistävien dokumenttien laadinnassa sekä selvittelemme erilaisia vaihtoehtoja työllistymisen tai opintojen aloittamisen suhteen.

Neuvomme myös yrityksiä, yhdistyksiä sekä kunnan eri toimialoja muun muassa palkkatukeen, työkokeiluun ja oppisopimuksiin liittyen. Teemme yhteistyötä mm. Ohjaamon, kuntouttavan työtoiminnan, aikuissosiaalityön ja TYP-työn kanssa.

Mäntsälän yrityskehitys MYK auttaa yritysten perustamisessa ja on mukana toiminnassa olevien yritysten toiminnan kehittämisessä.

Työllisyyspalvelut on organisoitu kunnan tekninen- ja elivoimapalvelualueen alle. Yhteistyöelimenä toimii työllisyystyöryhmä, joka arvioi kunnan ja valtakunnan tilannetta työllistymisen suhteen.

Tapaamme asiakkaita ennakkoon sovitulla ajanvarauksella.

Mäntsälän kunnan työllisyyden edistämisen toimenpideohjelma v. 2018-2021 (pdf.)

Tiina Hast

työllisyyskoordinaattori

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Sari-Johanna Hirviniemi

työhönvalmentaja

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Mira Seppälä

työhönvalmentaja

Ohjaamo

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä