Menu

Isojärven vesiensuojeluyhdistys

Isojärven vesiensuojeluyhdistys

Ari Kortström, 040 5397 338,
ari.kortstrom(at)ku-pelastus.fi

Talven ja kevään 2005 aikana yhdistys on teettänyt tekniset selvitykset, joilla selvitettiin miten Isojärven tilaa olisi mahdollista kohentaa aliveden pintaa nostamalla pohjapadon avulla tai osoittaisin ruoppauksin. Ohessa on ennakkokopiot raporteista.

Tekninen selvitys Isojärven vedenkorkeuden nostomahdollisuuksista
Raportti_222005.pdf
Liite2.pdf

Tekninen selvitys Isojärven osittaisesta ruoppaamisesta
osittainen_ruoppaaminen.pdf
liite2-1.pdf
Yleiskartta_liite1_27042005.pdf

isojarvi.doc
kunnostus.pdf

Takaisin ylös