Menu
Koronahoitopuhelin: 019 226 0099

Yksityinen varhaiskasvatus

Yksityistä hoitopaikkaa haetaan omatoimisesti suoraan yksityisistä hoitopaikoista. Päätöksen yksityisen hoitopaikan saamisesta tekee palvelun tuottaja joko kirjallisesti tai suullisesti. Yksityisen hoidon tuki edellyttää kuitenkin kirjallista hoitosopimusta.

Lapsi ei voi olla yhtä aikaa kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä 1.1.2020 alkaen

Kela maksaa yksityisen hoidon tukea varhaiskasvatusoikeuden laajuuden mukaisesti

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa, maksetaan

  • hoitorahaa 173,95 e/kk/lapsi
  • hoitolisää enintään 146,29 e/kk/lapsi.

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa, maksetaan

  • hoitorahaa 64,00 e/kk/lapsi
  • hoitolisä puolitettuna.

Valtakunnallisen yksityisen hoidon tuen lisäksi Mäntsälän varhaiskasvatuksessa maksetaan yksityisen varhaiskasvatuksen lapsikohtaista kuntalisää. (Perusturvalautakunta 19.5.2016 § 57 )

Kuntalisä on lapsikohtainen ja määräytyy hoitoaikojen ja hoitopaikan mukaisesti. Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä maksetaan perheen valitsemalle yksityiselle palvelun tuottajalle.

Päiväkotihoidossa kuntalisän suuruus/lapsi/kk on alle 3-vuotiailla enintään 20h/viikko 245 € ja kokopäivähoidossa 600 € ja yli 3-vuotiailla enintään 20h/viikkoa 245 € ja kokopäivähoidossa 360 €.

Ryhmäperhepäivähoidossa kuntalisän suuruus/lapsi/kk on  alle 3-vuotiailla enintään 20h/viikko 208 € ja kokopäivähoidossa  520 € ja yli 3-vuotiailla enintään 20h/viikko 144 € ja kokopäivähoidossa 360 €.

Perhepäivähoidossa hoitajan kotona kuntalisän suuruus/lapsi/kk kokopäivähoidossa on alle kouluikäisillä 215 €. Mikäli lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen enintään 20h/viikko, kuntalisää ei makseta.

Kunta maksaa lisäksi mahdolliset vuorohoitolisät mikäli hoidon tarve johtuu huoltajan/huoltajien työstä tai opiskelusta.

Lapsen kotona

Mikäli perhe palkkaa työsopimussuhteisen hoitajan kotiinsa tai useampi perhe palkkaa yhdessä ns. kolmiperhepäivähoitajan, kuntalisän suuruus on kokopäivähoidossa alle kouluikäisille 330 €.  Lisäksi kunta maksaa mahdolliset vuorohoitolisät mikäli hoidon tarve johtuu huoltajan/huoltajien työstä tai opiskelusta.

Hakeminen

Yksityisen hoidon tukea ja sen kuntalisää haetaan Kelalta.

Kansaneläkelaitos
Vanha Porvoontie 2, 04600 Mäntsälä
020 6350 430

Mahdolliset vuorolisät haetaan kunnalta.

Tarkempia tietoja kuntalisästä saa toimistosihteereiltä Merja Viitalalta puh. 040 314 5981 ja Marja Nergiltä, p. 040 314 5097.

Mäntsälän alueella toimivat palveluntuottajat

 

 

Yksityinen päiväkotihoito

Yksityinen ryhmäperhepäivähoito

Yksityiset perhepäivähoitajat

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän lisäosahakemus (pdf)

Varhais­kasvatus­suunnitelma Mäntsälä 2019 vasu (.pdf)

Ruokalistat ja erityisruokavaliolomakkeet

Tarinakartta: Mäntsälän kunnan päiväkodit ja yksityiset päiväkodit

Takaisin ylös