Menu

Varhaiserityiskasvatus

Konsultoivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Anna Harmokivi, puh. 040 314 5739
Työpiste Hyökännummen päiväkoti

Hyökännummen ja Nummisten päiväkodit  sekä Eteläinen perhepäivähoito

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Päivi Heimonen, puh. 040 314 5733
Työpiste Hyvivointineuvola

Mustamäen, Myllytontun, Metsätontun ja Sälinkään päiväkodit.

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Arja Helkala, puh. 040 314 5090
Työpiste pk Anttila, 2krs

Anttilan, Onnilanrinteen, Saaren ja Taikametsän päiväkodit sekä keskustan perhepäivähoito

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Sini Vaherlehto, puh. 040 314 6615
Työpiste pk Kaunismäki

   Kaunimäen päiväkoti, Ryhmäperhepäivähoitokoti Pilvikirsikka sekä yksityinen varhaiskasvatus

s-posti: etunimi.sukunimi(at)mantsala.fi

Tavoitat konsultoivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat parhaiten jättämällä heille viestin puhelinvastaajaan tai lähettämällä sähköpostia.

Varhaiserityiskasvatus

Osa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista tarvitsee erityistä tukea omassa kasvussaan ja kehityksessään. Varhaiserityiskasvatus on osa varhaiskasvatuspalveluiden järjestelmää ja sen tehtävä on auttaa lasta ja hänen perhettään silloin, kun lapsen kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle tarvitaan erityistä tukea. Varhaiskasvatuksen tukitoimet aloitetaan heti, kun tuen tarve on havaittu.

Tukitoimet suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä vanhempien kanssa, tarvittaessa yhteistyökumppaneina voivat toimia mm. hyvinvointineuvolan työntekijät.

Varhaiskasvatuksen tukitoimet järjestetään lapsen varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikassa, osana lapsen päivittäistä arkea. Toiminnan tueksi lapselle voidaan laatia toiminta-ja kuntoutussuunnitelma ja esiopetuksessa HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma).

Mäntsälässä toimii neljä konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. He konsultoivat sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöä että lasten vanhempia ja koordinoivat erityistä tukea tarvitsevien lasten asioissa.

Erityislisä kotihoidon tueksi

Varhaiskasvatuksen hoitovaihtoehtoja täydentää erityislisä kotihoidon tueksi. Tämä parantaa vanhempien/huoltajien valinnan mahdollisuuksia sairaan lapsen hoidon järjestämiseksi kotihoitona.

Erityislisä on tarkoitettu ensisijaisesti niille valtakunnallista kotihoidon tukea saaville alle kolmevuotiaiden lasten vanhemmille/huoltajille, joilla on erityistarpeita varhaiskasvatuksen järjestämisessä. Erityislisän myöntämisen edellytyksenä on perheelle myönnetty KELA:n alle 16-vuotiaan lapsen vammaistuki.

Erityistarve voi olla:

  1. lapsen vaikea-asteinen vamma tai sairaus
  2. vakavan sairauden jälkitila,  jolloin lapsi tarvitsee erityistä ja jatkuvaa valvontaa
  3. lapsen perussairaudesta johtuva infektioherkkyys, joka on lisäuhka lapsen terveydelle

Lapsella tulee olla lääkärin tai muun hoitavan tahon suositus lapsen hoitamiseksi kotona. Kriteerinä lisän saamiselle on että lapsi hoidetaan omassa kodissa ja ensisijaisesti toinen lapsen huoltajista jää itse hoitamaan lasta.

Hakeminen

Hakulomakkeita saa Mäntsälän kunnan kasvatus- ja sivitystoimistosta tai palveluspiste Vinkistä. Hakemukset palautetaan kasvatus- ja sivitystoimistoon.

Lisän maksaminen

Erityislisää haetaan 1 (yksi) kuukausi ennen maksatuksen toivottua alkamista. Lisän suuruus on noin 300-450 euroa kuukaudessa, riippuen lapsen iästä ja hoidon tarpeesta. Sisarkorotus on yhteensä 50 euroa kuukaudessa.

Varhaiskasvatus arvioi erityislisän tarpeen kuultuaan perhettä ja muita asiantuntijoita. Tarve tarkistetaan tapauskohtaisesti joko 6 tai 12 kuukauden välein.

Erityislisä maksetaan jälkikäteen saajan pankkitilille kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Lisä on huoltajille verollista tuloa. Erityislisän maksatuksessa noudatetaan kotihoidon tuen maksatusperusteita. Lisää ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta.

Perheen muilla lapsilla on oikeus perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen ja avoimen varhaiskasvatuksen palveluihin.

Takaisin ylös