Menu

Varhaiserityiskasvatus

Kiertävät erityislastentarhanopettajat

Kiertävä erityislastentarhanopettaja
Anna Harmokivi, puh. 040 314 5739
Työpiste pk Hyökännummi ja hyvinvointineuvola

Nummisten, Hyökännummen ja Saviahon päiväkodit, kunnallinen perhepäivähoito ja kerhotoiminta  Etelä-Mäntsälän alueella. Yksityiset päiväkodit Mäntsälän englanninkielinen Montessorileikkikoulu ja Omenapuu.

Kiertävä erityislastentarhanopettaja
Päivi Heimonen, puh. 040 314 5733
Työpiste hyvinvointineuvola

Pornaisissa Aurinkolinnan ja Linnunlaulun päiväkodit ja kerhotoiminta, yksityinen päiväkoti Tammi, yksityinen perhepäivähoito sekä kunnallinen kerhotoiminta Pornaisten kunnan alueella ja päiväkodin johtaja Tiina Korhosen alueen kunnallinen perhepäivähoito. Mäntsälässä Amandan, Nummisten ja Pikku-Pappilan päiväkodit, päiväkodin johtaja Merja Hietalan alueen kunnallinen perhepäivähoito.

Kiertävä erityislastentarhanopettaja
Arja Helkala, puh. 040 314 5090
Työpiste Pk Anttila, 2krs

Anttilan, Mustamäen, Onnilanrinteen ja Taikametsän päiväkodit sekä kerhotoiminta Anttilan päiväkodissa ja ryhmäperhepäivähoitokoti Pilvikirsikka sekä päiväkodin johtaja Kaija Lindstedtin alueen kunnallinen perhepäivähoito ja yksityinen päiväkoti Voltti.

Kiertävä erityislastentarhanopettaja
Anu Lamminen, puh. 040 314 5731
Työpiste Pk Kaunismäki

Saaren, Kaunismäen ja Myllytontun päiväkodit sekä kunnallinen kerhotoiminta ko. päiväkodeissa, päiväkodin johtaja Mervi Kärkkäisen ja Soile Murtomäen alueiden kunnallinen perhepäivähoito, yksityinen päiväkoti Satuleijona sekä Mäntsälän alueen yksityinen perhepäivähoito.

s-posti: etunimi.sukunimi(at)mantsala.fi

Tavoitat kiertävät erityislastentarhanopettajat parhaiten jättämällä heille viestin puhelinvastaajaan tai lähettämällä sähköpostia.

Varhaiserityiskasvatus

Osa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista tarvitsee erityistä tukea omassa kasvussaan ja kehityksessään. Erityispäivähoito on osa varhaiskasvatuspalveluiden järjestelmää ja sen tehtävä on auttaa lasta ja hänen perhettään silloin, kun lapsen kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle tarvitaan erityistä tukea. Varhaiskasvatuksen tukitoimet aloitetaan heti, kun tuen tarve on havaittu.

Tukitoimet suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä vanhempien kanssa, tarvittaessa yhteistyökumppaneina voivat toimia mm. hyvinvointineuvolan työntekijät.

Varhaiskasvatuksen tukitoimet järjestetään lapsen varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikassa, osana lapsen päivittäistä arkea. Toiminnan tueksi lapselle voidaan laatia toiminta-ja kuntoutussuunnitelma ja esiopetuksessa HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma).

Mäntsälässä toimii kolme kiertävää erityislastentarhanopettajaa ja Pornaisissa yksi. He konsultoivat sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöä että lasten vanhempia ja koordinoivat erityistä tukea tarvitsevien lasten asioissa.

Mustijoen perusturvan varhaiskasvatuksessa on neljä pienryhmää. Ryhmissä työskentelee erityislastentarhanopettaja. Ryhmät toimivat Mäntsälässä Anttilan, Kaunismäen ja Hyökännummen päiväkodeissa ja Pornaisissa Linnunlaulun päiväkodissa.

Erityislisä kotihoidon tueksi

Mustijoen perusturvan varhaiskasvatuksen hoitovaihtoehtoja täydentää erityislisä kotihoidon tueksi. Tämä parantaa vanhempien/huoltajien valinnan mahdollisuuksia sairaan lapsen hoidon järjestämiseksi kotihoitona.

Erityislisä on tarkoitettu ensisijaisesti niille valtakunnallista kotihoidon tukea saaville alle kolmevuotiaiden lasten vanhemmille/huoltajille, joilla on erityistarpeita varhaiskasvatuksen järjestämisessä. Erityislisän myöntämisen edellytyksenä on perheelle myönnetty KELA:n alle 16-vuotiaan lapsen vammaistuki.

Erityistarve voi olla:

  1. lapsen vaikea-asteinen vamma tai sairaus
  2. vakavan sairauden jälkitila,  jolloin lapsi tarvitsee erityistä ja jatkuvaa valvontaa
  3. lapsen perussairaudesta johtuva infektioherkkyys, joka on lisäuhka lapsen terveydelle

Lapsella tulee olla lääkärin tai muun hoitavan tahon suositus lapsen hoitamiseksi kotona. Kriteerinä lisän saamiselle on että lapsi hoidetaan omassa kodissa ja ensisijaisesti toinen lapsen huoltajista jää itse hoitamaan lasta.

Hakeminen

Hakulomakkeita saa Mäntsälän kunnan päivähoitotoimistosta tai palveluspiste Vinkistä sekä Pornaisten kunnantalolta. Hakemukset palautetaan päivähoitotoimistoon.

Lisän maksaminen

Erityislisää haetaan 1 (yksi) kuukausi ennen maksatuksen toivottua alkamista. Lisän suuruus on noin 300-450 euroa kuukaudessa, riippuen lapsen iästä ja hoidon tarpeesta. Sisarkorotus on yhteensä 50 euroa kuukaudessa.

Varhaiskasvatus arvioi erityislisän tarpeen kuultuaan perhettä ja muita asiantuntijoita. Tarve tarkistetaan tapauskohtaisesti joko 6 tai 12 kuukauden välein.

Erityislisä maksetaan jälkikäteen saajan pankkitilille kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Lisä on huoltajille verollista tuloa. Erityislisän maksatuksessa noudatetaan kotihoidon tuen maksatusperusteita. Lisää ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta.

Perheen muilla lapsilla on oikeus perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen ja avoimen varhaiskasvatuksen palveluihin.

Takaisin ylös