Menu

Sijoitus- ja maksupäätöksen sähköinen tiedoksianto

1.11.2017 alkaen on otettu käyttöön varhaiskasvatuksen sijoitus- ja  maksupäätöksen sähköinen tiedoksianto. Huoltaja saa tehdystä päätöksestä tiedon ilmoittamaansa sähköpostiin, jonka jälkeen päätös on luettavissa eAsiointiportaalissa.

Sähköisessä hakemuksessa varhaiskasvatukseen ilmoitettu sähköpostiosoite on samalla suostumus päätösten sähköiseen tiedoksiantoon.

Kun saat eAsiointiin päätöksen varhaiskasvatuspaikasta, varmista paikka vastaanotetuksi,  joko lähettämällä sähköpostiviesti päiväkodin johtajalle tai palauttamalla päiväkodin johtajalle lomake Otamme paikan vastaan. Lomake on tulostettavissa lomakesivulta

Tämän linkin kautta pääset lukemaan päätökset

Hoitopaikan sijoituspäätöksen liitteet (lomakkeet) ovat luettavissa/tulostettavissa lomakesivulta .

Sijoituspäätöksen liitteet ovat:

  • Otamme paikan vastaan lomake (tulee palauttaa määräaikaan mennessä päiväkodin johtajalle)
  • Ilmoitus varatutuista viikko/kuukausitunneista (palautetaan lapsen palvelusopimuksen tekemisen yhteydessä)
  • Tuloselvityslomake (palautetaan liitteineen päivähoitotoimistoon)
  • Tiedote varhaiskasvatusmaksuista

Maksupäätöksen liite, Tiedote varhaiskasvatusmaksuista on luettavissa/tulostettavissa Varhaiskasvatuksen maksut sivulta .

Takaisin ylös