Menu

Milloin lapsen sairausajan poissaolo hyvitetään hoitolaskussa?

 

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana, kyseiseltä kalenterikuukaudelta peritään puolet voimassaolevasta kuukausimaksusta.

Sairausajan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen, päivien määrä voi kertyä yksittäisistä sairauspäivistä kalenterikuukauden aikana. Jos hoitohenkilökunta ei tiedä lapsen poissaolon johtuvan sairaudesta, poissaolo kirjautuu päiväkirjalle maksullisena ennalta ilmoittamattomana poissaolona. Jotta sairauspäivät vähentäisivät kuukausimaksua varhaiskasvatuksen laskussa, perheen tulee ilmoittaa lapsen sairastumisesta hoitopaikkaan heti sairauden alkaessa. Jo laskutettuun kuukauteen ei voi taannehtivasti muuttaa poissaolon syytä.

Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan.

Varhaiskasvatuksen laskuun liittyviin kysymyksiin vastaa Marja Nerg, puh. 040 314 5097.

Takaisin ylös