Menu

Mikä on maksupäätös?

 

Kuukausimaksu lapsen varhaiskasvatuksesta määräytyy perheen koon, tulojen ja varatun hoitoajan mukaan. Maksupäätös on tiedoksianto lapsen hoitomaksun suuruudesta kalenterikuukaudessa, se ei ole lasku. Maksupäätös toimitetaan perheelle joko postitse tai sähköisesti (ks sähköinen asiointi) yleensä ennen laskua, mikäli perhe on toimittanut tulotietonsa riittävän ajoissa varhaiskasvatuspalveluihin.

Varhaiskasvatus laskutetaan pääsääntöisesti hoitokuukautta seuraavan kuukauden puolivälin jälkeen. Laskussa laskutetaan vähintään ensimmäisessä kappaleessa mainituin perustein määritelty kuukausimaksu ja hyvitetään laskutettavassa kuukaudessa tapahtuneet mahdolliset hyvitettävät poissaolot, esim. perhepäivähoidossa olevan lapsen hoitajan äkilliset sairauspäivät ja etukäteen sovitut kesälomakauden poissaolot.

Varhaiskasvatusmaksu laskutetaan myös kuukausimaksua pienempänä, jos lapsen hoitosuhde on alkanut tai loppunut kesken kalenterikuukauden.

Takaisin ylös