Menu

Lasten kotihoidon tuki

KOTIHOIDON TUKEA HAETAAN KELASTA

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa vaan hoidetaan kotona. Alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan myös maksaa kotihoidon tukea. Etuuden maksaminen päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä hoitolisä.

KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.11.2020 päättänyt, että Mäntsälässä kotihoidontuen kuntalisä lakkautetaan 30.4.2021. Kotihoidontuen kuntalisää ei makseta 1.5.2021 jälkeen.


Lisätietoja kotihoidontuen ehdoista, hakemisesta ja määrästä löytyy Kelasta.

Takaisin ylös