Menu

Lasten kotihoidon tuki

KOTIHOIDON TUKEA HAETAAN KELASTA

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa vaan hoidetaan kotona. Alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan myös maksaa kotihoidon tukea. Etuuden maksaminen päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä hoitolisä. Lisäksi perhe voi saada kuntalisää kotikunnasta riippuen, Mäntsälässä 1.1.2019 alkaen.

KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 2.12.2019 päättänyt, että Mäntsälässä kotihoidonten kuntalisää maksetaan 1.3.2020 alkaen perheen yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta 150€/kk, sisarkorotuksia ei makseta.

29.2.2020 saakka kuntalisää maksetaan Kunnanvaltuuston kokouksen 24.9.2018 päätöksen mukaisesti alle 3-vuotiaasta lapsesta 150 €/kk, sisaruskorotus alle kouluikäisestä lapsesta 70 €/kk.

Kuntalisä ei ole erikseen haettava etuuden osa, vaan se maksetaan aina kotihoidon tukea haettaessa hoitorahan korotuksena. Kuntalisän määrä näkyy asiakkaan saamalla kotihoidon tuen päätöksellä omana etuuden osanaan.

Lisätietoja kotihoidontuen ehdoista, hakemisesta ja määrästä löytyy Kelasta.

Takaisin ylös