Menu

Lasten kotihoidon tuki

KOTIHOIDON TUKEA HAETAAN KELASTA

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa vaan hoidetaan kotona. Alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan myös maksaa kotihoidon tukea. Etuuden maksaminen päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä hoitolisä. Lisäksi perhe voi saada kuntalisää kotikunnasta riippuen, Mäntsälässä 1.1.2019 alkaen.

KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 24.9.2018 päättänyt, että Mäntsälässä otetaan käyttöön kotihoidontuen kuntalisä 1.1.2019 alkaen. Kuntalisä on alle 3-vuotiaasta lapsesta 150 €/kk, sisaruskorotus alle kouluikäisestä lapsesta 70 €/kk.

Kuntalisä ei ole erikseen haettava etuuden osa, vaan se maksetaan aina kotihoidon tukea haettaessa hoitorahan korotuksena. Kuntalisän määrä näkyy asiakkaan saamalla kotihoidon tuen päätöksellä omana etuuden osanaan.

Loppuvuodesta 2018 kaikki ne perheet, joille on jo myönnetty tuki aiemmalla päätöksellä 1.1.2019 jälkeiselle ajalle, saavat myös sopimuksen mukaisen kuntalisän maksuun tammikuusta alkaen. Nämä perheet saavat kotihoidon tuesta uuden päätöksen, jossa kuntalisä on mukana.

Lisätietoja kotihoidontuen ehdoista, hakemisesta ja määrästä löytyy Kelasta.

Takaisin ylös