Menu

Poikkeava-aikaisen varhaiskasvatuksen järjestäminen Mäntsälässä

Päiväkoti Myllytonttu on auki sovitusti klo 5-22 välisenä aikana.
Päiväkoti on suljettu, kuten kaikki kunnan varhaiskasvatuksen yksiköt, juhannuksena
pe-su sekä jouluna 24. - 26.12.
LAPSEN HOITOAIKA EI TULE YLITTÄÄ 10h/HOITOPÄIVÄ (Asetus lasten päivähoidosta 4 §)

1.    OIKEUS POIKKEAVA-AIKAISEEN HOITOON

-    Poikkeava-aikaisella hoidolla tarkoitetaan ennen klo 6 ja klo 18 jälkeen tapahtuvaa hoitoa
sekä viikonloppuisin ja juhlapyhinä tapahtuvaa hoitoa
-    Varhaiskasvatuslain mukaan alle kouluikäisellä lapsella on subjektiivinen oikeus
varhaiskasvatukseen, EI poikkeava-aikaiseen varhaiskasvatukseen
-    Poikkeava-aikainen hoito päiväkoti Myllytontussa on tarkoitettu lapselle, jonka KUMPIKIN
huoltaja tekee SÄÄNNÖLLISTÄ vuorotyötä tai opiskelee iltaisin
-    Poikkeava-aikaisen varhaiskasvatuksen tarpeen ollessa vähäinen (esim. muutaman kerran
kuukaudessa/vuodessa), lapsi siirretään päiväryhmään toiseen päiväkotiin tai perhepäivähoitoon.
-    Poikkeava-aikaisen varhaiskasvatuksen päättyessä lapsi siirretään päiväryhmään toiseen
päiväkotiin tai perhepäivähoitoon.
-    Keskimäärin lapsella tulee olla viikoittain vähintään kaksi vapaapäivää. Huoltajan vapaa- ja
lomapäivät ovat myös lapsen vapaa- ja lomapäiviä. Jos vanhempi on sairauslomalla tai sisarus
on sairaana, ei lasta voi tuoda poikkeava-aikaiseen hoitoon vaan hoitoa suositellaan klo 8-15 välille.
-    Muut kuin työstä johtuvat hoidontarpeet tulee vanhempien järjestää muulla tavoin!

POIKKEAVA-AIKAISTA VARHAISKASVATUSTA EI TARJOTA NS. KAKKOSTYÖN VUOKSI (vain päätyön
vuoksi, ei jos toimii sivutoimisena yrittäjänä, esim. PartyLite-esittelijänä)

2.    HOITOAJAT

-    Lapsen hoitoajat ilmoitetaan sähköisessä järjestelmässä hoitopaikkaan aina edellistä viikkoa
edeltävän viikon sunnuntaihin klo 24 mennessä. Mikäli poikkeuksellisesti joudut ilmoittamaan
hoitoaikoja jälkikäteen, palauta kirjallinen hoitoaikakaavake.
-    Myöhemmin toimitettuihin hoidon tarpeisiin tai hoitoajan muutoksiin ei voida sitoutua. Näillä
linjauksilla pyritään varmistamaan varhaiskasvatuslain ja -asetuksen mukainen henkilöstömäärä
sekä KVTESín määräykset henkilökunnan työaikajärjestelyistä.

3.    RUOKAILUT

-    Päiväkodissa on sovitut ruokailuajat. Mikäli ruokailuajat eivät sovi lapsen hoitoaikoihin, huolehtivat
vanhemmat ruokailusta.
 
AAMUPALA:   klo 8 niille lapsille, joiden hoito on varattu alkamaan klo 8.15 tai aiemmin
LOUNAS:        klo 11 -11.30 niille, joille on varattu hoitoa ko. ajaksi
VÄLIPALA:      klo 14 niille, joille on varattu hoitoa vähintään klo 14.15 saakka tai sen jälkeen
PÄIVÄLLINEN: klo 17.30 niille, joille on varattu hoitoa vähintään klo 18.30 saakka tai sen jälkeen
ILTAPALA:      klo 20 niille, joille on varattu hoitoa vähintään klo 20.15 saakka tai sen jälkeen

Takaisin ylös