Menu

Kunnallinen varhaiskasvatus

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen hakeminen

Päiväkotien ja perhepäivähoidon hoitopaikkoja voi hakea jatkuvasti. Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisellä hakemuksella, joka löytyy Mäntsälän kunnan kotisivuilta kohdasta Lomakkeet. Toivomme, että vanhemmat täyttäisivät ensisijaisesti sähköisen hakemuksen ohjeet luettuaan. Paperisen hakemuslomakkeen voi tulostaa lomakkeista tai noutaa Mäntsälän kunnan palvelupiste Vinkistä ja päivähoitotoimistosta os. Heikinkuja 4, Mäntsälä sekä kaikista Mustijoen perusturvan alueella toimivista päiväkodeista. Jokaiselle varhaiskasvatusta tarvitsevalle lapselle täytetään oma hakemus.

Hakemus on jätettävä 4 kk ennen hoidon tarpeen alkamista. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta tai muutosta toiseen kuntaan työn tai opintojen takia eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Käsin täytettävän paperihakemuslomakkeen voi jättää edellä mainittujen virastojen lisäksi myös päiväkoteihin.

Varhaiskasvatuksen paikkatilanteesta voi tiedustella varhaiskasvatuksen palveluohjaajalta, päiväkodin johtaja Tiina Korhoselta, yhteys puhelimitse p. 040 314 5084 tai sähköpostilla tiina.korhonen(at)mantsala.fi. Myös lisätiedot tai muutokset jo toimitettuun hakemukseen lähetetään kirjallisena lapsen nimellä varustettuna Korhoselle.

Varhaiskasvatushakemuksen liitteenä tulee olla:

  • vuorotyössä käyvien huoltajien 2-3 viikon työvuorolista
  • mikäli lapsella on vamma, sairaus, allergia tms., hakemuksen mukana tulee olla lääkärin, psykologin tai muun asiantuntijan lausunto asiasta. Lasten allergiadieetit tulee tarkistaa vuosittain.

Varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen

Mäntsälässä kaikki saapuneet hakemukset käsitellään keskitetysti kahden viikon välein hakemuksessa mainitun hoidon tarpeen mukaisessa aikajärjestyksessä. 

Jokaiselle hakijalle lähetetään postitse päätös kunnallisen varhaiskasvatushakemuksen käsittelystä (vrt. Yksityinen varhaiskasvatus). Päätöksen mukana tulee vastaanottoilmoitus, jolla perhe vahvistaa päivän, milloin lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa.

Toiselta pakkakunnalta muuttava lapsi saa hoitopaikkapäätöksen, kun perheellä on osoite Mäntsälässä.

Maksun määräytyminen

Mikäli varhaiskasvatuksen maksu määritellään perheen tulojen ja koon mukaan, tulee perheen toimittaa kahden viikon kuluessa hoidon alkamisesta tuloselvityslomake liitteineen varhaikasvatuksen hallintoon toimistosihteeri Marja-Liisa Koskiselle. Tuloselvityslomake ja luettelo siihen tarvittavista liitteistä postitetaan perheelle hoitopaikan myöntämispäätöksen yhteydessä.

Tutustuminen hoitopaikkaan

Tavoitteena on sekä helpottaa aloitusta että luottamuksen rakentumista varhaiskasvatuksen alkuvaiheessa ja siksi aloitus tapahtuu vaiheittain.  Ennen varhaiskasvatuksen alkua vanhempien kanssa käydään aloituskeskustelu, jossa vanhemmalla on mahdollisuus kertoa lapsestaan. Samalla sovitaan tarkemmin lapsen tutustumisesta tulevaan hoitopaikkaan. Keskustelu voidaan käydä lapsen kotona tai hoitopaikassa. Myös hoitopaikan esimies tapaa vanhemmat, jolloin käydään läpi palveluun liittyviä kuntakohtaisia asioita. 

Vanhemmat tutustuvat yhdessä lapsen kanssa tulevaan varhaiskasvatuspaikkaan aloituskeskustelussa sovittujen käytäntöjen mukaan. Tutustumisen aikana lapsi totuttelee vanhemman kanssa yhdessä hoitopaikan arkeen ja tutustuu muihin lapsiin ja kasvattajiin. Tutustumisen tarkoituksena on lisätä vanhemman ja lapsen luottamusta lapsen turvaisaan varhaiskasvatuksen aloitukseen.

Noin 2-3 kuukauden kuluttua varhaiskasvatuksessa aloittamisesta käydään vanhempien ja kasvattajien kesken lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvä keskustelu. Sen tavoitteena on oppia tuntemaan lapsi paremmin ja löytää tapoja lapsen hyvinvoinnin tukemiseen. Lisäksi tarkoituksena on löytää yhteinen käsitys lapsen kasvun ja kehityksen tukemisesta varhaiskasvatuksessa. Vanhemmat ja kasvattajat arvioivat säännöllisesti yhdessä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ja -kasvatuksen toteutumista.

Lapsen luovuttaminen hoitopaikasta

Lapsen hakee pääsääntöisesti hoitopaikasta lapsen huoltaja tai 18 vuotta täyttänyt hoitosopimuksessa ennalta nimetty henkilö.

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten tapaturmavakuutus

Kunnan ryhmätapaturmavakuutus on voimassa esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa, varhaiskasvatus- ja kerhotoiminnassa sekä kunnan järjestämissä, varhaiskasvatukseen liittyvissä tilaisuuksissa ja retkillä, varhaiskasvatuksen sekä kerhojen välittömien matkojen aikana, ei kuitenkaan kunnan järjestämien muiden tilaisuuksien matkojen aikana.

Lisäksi vakuutus on voimassa suorinta tavanomaisinta tietä kuljetulla matkalla kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja takaisin kotiin.

Varahoito

Koulujen loma-aikoina, joihin lasten poissaolot varhaiskasvatuksessa keskittyvät, mukautetaan toiminnan laajuutta vastaamaan kysyntää. Heinäkuussa ns. päivystävinä päiväkoteina toimivat keskustassa Anttilan tai Kaunismäen ja Myllytontun (vuorohoito) päiväkodit sekä Etelä-Mäntsälässä Hyökännummen päiväkoti. Tarkemmat tiedot mahdollisesta varhaiskasvatuksen keskittämisestä saatte lapsenne omasta hoitopaikasta ennen loma-aikoja.

Perhepäivähoidossa hoitajan sairastuessa tai ollessa lomalla varahoitopaikkoina toimivat pääsääntöisesti alueen päiväkodit.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Vanhempien tulee tehdä hoitopaikan irtisanominen kirjallisesti pääsääntöisesti kaksi viikkoa ennen hoitosuhteen päättymistä. Irtisanominen lopettaa hoitosuhteen ja hoitopaikan myöntämispäätös raukeaa. Myös tulevat hoitosuhteet ja mahdollisesti aikaisemmin tehdyt varhaiskasvatus- ja siirtohakemukset toiseen hoitoyksikköön peruuntuvat irtisanomisilmoituksen perusteella. Irtisanomislomake löytyy kunnan kotisivuilta kohdasta Lomakkeet

Päiväkotihoito ja kunnallisten päiväkotien yhteystiedot

Lomakkeet

Varhaiskasvatuksen lomakkeista löytyvät mm. seuraavat lomakkeet:

  • Hakemus varhaiskasvatukseen
  • Irtisanominen varhaiskasvatuksesta
  • Tietojen tarkistus/Siirtohakemus
  • Tuloselvitys
  • Yksinhuoltajavakuutus
  • Esiopetus / varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen / peruuttaminen
  • Kerhohakemus

Päiväkotien ja ryhmisten
sijainnit

Mäntsälän kunnan karttapalvelussa päiväkotien ja
ryhmäperhepäivähoitokotien sijainti näkyy kartalla
Julkiset palvelut > Päiväkodit
tai ryhmäperhepäivähoitokodit

Kerhotoiminta

Kerhotoiminnan esite 2018 - 2019

Kerhohakemus 2018 - 2019

Takaisin ylös