Menu

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista vihdoin hyväksytty

Uusi laki voimaan 1.3.2017

Laissa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti-
ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Maksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä
varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Myös maksun määräämisen perusteena
olevat tulot säilyvät ennallaan.

Muutokset

 • Toisesta lapsesta maksu on 90 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta.
  Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.
  Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu porrastetaan siten, että jos
  varhaiskasvatus kestää keskimäärin korkeintaan 20 tuntia viikoittain,
  on maksu 60 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.
  Varhaiskasvatuksen kestäessä keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain,
  voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu.
  Varhaiskasvatuksen kestäessä enemmän kuin 20 tuntia, mutta alle 35 tuntia
  viikoittain, voi kunta periä maksun, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan.
 • Pienituloisten kahden ja kolmen hengen perheiden asiakasmaksut pienenevät jonkin
  verran, koska maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja korotetaan.
  Tämä parantaa etenkin yksinhuoltajien edellytyksiä ottaa työtä vastaan.
  Maksutonta varhaiskasvatusta koskeva sääntely säilyy ennallaan.
 • Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään
  varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen
  tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestörekisterin mukainen asuinpaikka.
  Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu
  määrättävä erikseen molemmissa kunnissa.
 • Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä
  peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet
  tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat
  niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan käyttämättä jätetystä
  varhaiskasvatuksesta kuitenkin periä puolet pienimmästä perittävästä maksusta.

Indeksisidonnaisuus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut sidotaan opetustoimen hintaindeksiin. Maksujen määräämisen perusteena olevat tulorajat seuraavat edelleen yleistä ansiotasoindeksiä.

Tiedottaminen perheille

Tiedotamme tarkemmin hoitomaksujen uudelleen määrittelystä 1.3.2017 alkaen tammi-helmikuun vaihteessa hoitoyksiköiden kautta.

Takaisin ylös