Menu

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta päiväkodeissa, perhepäivähoidossa tai ryhmäperhepäivähoidossa.

Mäntsälän ja Pornaisten kunta tarjoaa alueillaan asuville perheille kunnallista varhaiskasvatusta. Vanhemmat voivat joko valita kunnallisen varhaiskasvatuksen, hoitaa lasta kotihoidontuella tai järjestää varhaiskasvatuksen yksityisen hoidon tuen turvin vanhempainrahakauden päättymisestä siihen saakka kun lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun.

Lapsen hoitaminen kotona kotihoidontuella on kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen vaihtoehto. Varhaiskasvatukseen sijoittuminen aiheuttaa kotihoidontuen maksun katkeamisen.

Varhaiskasvatus voi olla osa- tai kokoaikaista tai vuorohoitoa. Kerhotoiminta on osa varhaiskasvatusta, joka tarjoaa palveluja kotona oleville lapsille.

 Varhaiskasvatusta on haettava neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta, katso tarkemmin Kunnallinen varhaiskasvatus.

Varhaiskasvatuslaki 36/1973 11 a § (29.1.2016/108)
Lapsen vanhempien tai muiden huoltajien, jotka haluavat lapselle tämän pykälän mukaisen varhaiskasvatuspaikan, on tehtävä sitä koskeva hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Varhaiskasvatusta on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä lapsen vanhempien tai muiden huoltajien toivomassa muodossa.

Jäljempänä mainitussa asetuksessa lasten päivähoidolla tarkoitetaan varhaiskasvatusta.

Asetus lasten päivähoidosta 16.3.1973/239 2 § (16.6.1995/882)
Mikäli päivähoidon tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

 Lisätietoja päivähoitotoimistosta

Varhais­kasvatus­suunnitelma Mäntsälä ja Pornainen 2017 vasu (.pdf)

Ruokalistat ja erityisruokavaliolomakkeet

Takaisin ylös