Menu

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusta voivat saada lapset, jotka eivät vielä ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat, myös sitä vanhemmat lapset.

Varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta päiväkodeissa, perhepäivähoidossa tai ryhmäperhepäivähoidossa.

Mäntsälän kunta tarjoaa alueellaan asuville perheille osa-ja kokoaikaista varhaiskasvatusta perheen tarpeiden mukaan. Vanhemmat voivat joko valita kunnallisen varhaiskasvatuksen, hoitaa lasta kotihoidontuella ja kotihoidon tuen kuntalisällä tai järjestää varhaiskasvatuksen yksityisen hoidon tuen turvin vanhempainrahakauden päättymisestä siihen saakka kun lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun.

Lapsen hoitaminen kotona kotihoidontuella on kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen vaihtoehto. Varhaiskasvatukseen sijoittuminen aiheuttaa kotihoidontuen maksun katkeamisen.

Varhaiskasvatus voi olla osa- tai kokoaikaista tai vuorohoitoa. Kerhotoiminta on osa avointa varhaiskasvatusta, joka tarjoaa palveluja kotona oleville lapsille.

Varhaiskasvatuslaki 540/2018 17 §
Lapsen vanhemman tai muun huoltajan, joka haluaa lapselle 12 § mukaisen kunnan järjestämän varhaiskasvatuspaikan, on tehtävä sitä koskeva hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Varhaiskasvatusta on mahdollisuuksien  mukaan järjestettävä lapsen vanhemman tai muun huoltajan toivomassa muodossa.

Mikäli varhaiskasvatuksen tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta tai muutosta toiseen kuntaan työn tai opintojen takia eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatusta haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Katso tarkemmin Kunnallinen varhaiskasvatus.

 Lisätietoja varhaiskasvatuspalveluista

Varhais­kasvatus­suunnitelma Mäntsälä 2019 vasu (.pdf)

Ruokalistat ja erityisruokavaliolomakkeet

Tarinakartta: Mäntsälän kunnan päiväkodit ja yksityiset päiväkodit

Takaisin ylös