Menu

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain (8§) mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilöille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia (VpL 2§, VpA 5§). Sairauden tai vamman, josta kuljetustarve johtuu, tulee olla pitkäaikainen. Pitkäaikaisuudella tarkoitetaan yli vuoden kestävää vammasta tai sairaudesta johtuvaa toimintakyvyn rajoitetta.

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään asioimis- ja vapaa-ajan matkoihin sekä työ- ja opiskelumatkoihin.

Asioimis- ja vapaa-ajan matkoihin tarkoitettu kuljetuspalvelu sisältää kahdeksantoista (18) yhdensuuntaista matkaa kalenterikuukaudessa, joita voi käyttää Mäntsälän kunnan ja naapurikuntien Orimattilan, Pukkilan, Askolan, Pornaisten, Sipoon, Järvenpään, Tuusulan, Hyvinkään, Hausjärven ja Kärkölän alueella. Pornaisissa asuvilla matkoja voi käyttää Pornaisten kunnan ja naapurikuntien Askolan, Porvoon, Mäntsälän, Järvenpään ja Sipoon alueella. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu asioimiseen, virkistykseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Kuljetuspalvelun omavastuuosuus on linja-autoliikenteen kilometritaulukon mukainen maksu.

Työssäkäyntiin tai opiskeluun tarkoitettu kuljetuspalvelu sisältää välttämättömän määrän matkoja kodin ja työ- tai opiskelupaikan välillä kuukausittain.

Kuljetuspalvelua ei myönnetä lääkäri-, kuntoutus- ja terveydenhuollon matkoihin, joihin voi saada Kelan korvausta sairausvakuutuslain mukaisesti.

Kuljetuspalvelua haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemukseen tulee liittää enintään puoli vuotta vanha lääkärinlausunto, jossa on kuvailtu hakijan liikkumis- ja toimintakykyä.

Tarve vammaispalvelulain mukaiselle kuljetuspalvelulle arvioidaan yksilöllisesti. Arviointi perustuu tietoihin hakijan vammasta ja/tai sairaudesta tai tietoihin alentuneesta toimintakyvystä sekä tietoihin hakijan elämäntilanteesta, elinympäristöstä ja olosuhteista. Tarvittaessa vammaispalvelun erityissosiaaliohjaaja tekee kotikäynnin.

Takaisin ylös