Menu

Määrärahasidonnaiset palvelut ja tukitoimet

Osa vammaispalvelulain tarkoittamista palveluista ja tukitoimista on määrärahasidonnaisia. Näitä palveluja järjestetään kunnan varaamien määrärahojen mahdollistamassa laajuudessa harkinnan mukaan.

Määrärahasidonnaisia palveluja ja tukitoimia voivat olla:

  • korvaus päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavista välineistä, koneista ja laitteista
  • sopeutumisvalmennus
  • korvaus ylimääräisistä vaatekustannuksista
  • kuntoutusohjaus
  • erityisravintokustannukset

Vammaisella henkilöllä on mahdollisuus saada korvausta sellaisten koneiden ja laitteiden hankintakustannuksiin, joita hän tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi liikkumisessa, viestinnässä tai henkilökohtaisessa jokapäiväisessä suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa. Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista korvataan puolet. Korvaukset koneista ja laitteista ovat vammaispalvelulain mukaan harkinnanvaraisia.

Takaisin ylös