Menu

Kohti omaa kotia- projekti

Kehitysvammaisten kuntalaisten asumispalveluiden kehittämisprojekti Mustijoen sosiaali- ja terveyspalveluissa Mäntsälän ja Pornaisten kunnissa.


Projektin taustaa

Projekti on jatkoa Aspa-säätiön toteuttamalle Tarve-projektille (2015). Projektissa kartoitettiin kehitysvammaisten kuntalaisten toiveita ja tarpeita asumisesta ja siihen liittyvistä palveluista. Projektin pohjalta muodostettiin asumisen julkilausuma ja toimenpidesuositukset kehitysvammaisten asumisen palveluiden kehittämiselle Mustijoen sosiaali- ja terveyspalveluissa Mäntsälän ja Pornaisten kunnissa. Kohti omaa kotia- hanke perustuu näiden toimenpidesuositusten pohjalle.

Tavoite

Projektin tavoitteena on:

1) Kartoittaa erilaisia palveluita joiden avulla voidaan tukea itsenäisesti asuvia sekä itsenäiseen asumiseen muuttavia kehitysvammaisia kuntalaisia. Otetaan huomioon mielekkään vapaa-ajan toiminnan järjestämisen, työn, asumisturvallisuuden ja kotiin saatavan tuen eri vaihtoehdot sekä selvitetään mahdollisuus yöaikaiseen tukeen.

2) Osallistaa palvelunkäyttäjät, omaiset, järjestöt, työntekijät ja muut yhteistyökumppanit kehittämistyöhön sekä palveluvaihtoehtojen toimivuuden arviointiin.

3) Laatia toimintasuunnitelma erilaisista tukiasumista vahvistavista palveluista ja käytännöistä

4) Toteuttaa tukiasumista vahvistavia palvelumuutoksia ja arvioida niiden toimivuutta pilottien aikana. Tarkoituksena on pilotoida asumisvalmennusta ja perustaa kohtaamispaikka, joka tarjoaa mielekästä vapaa-ajan ohjelmaa tukiasukkaille ja muille kehitysvammaisille kuntalaisille.

Toiminta

Kartoitetaan asumista tukevia palveluvaihtoehtoja tutustumalla hyviin käytänteisiin eri kunnissa. Järjestetään Kohti omaa kotia- iltoja, joissa palvelunkäyttäjillä, omaisilla ja muilla yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus saada tietoa ja päästä vaikuttamaan tukiasumista vahvistaviin palvelumuutoksiin. Toteutetaan asumisvalmennuksen ja kohtaamispaikan pilotoinnit vuosien 2017-2018 aikana.

Yhteistyö

Tehdään yhteistyötä palvelunkäyttäjien ja omaisten kanssa. Palvelunkäyttäjien yksilöllisiä toiveita asumisesta, työstä ja vapaa-ajasta kartoitetaan yksilöhaastatteluilla. Palvelunkäyttäjistä ja kokemusasiantuntijoista koostuva KOHTIS-ryhmä osallistuu tukiasumisen palveluiden kehittämiseen.

Yhteistyötä tehdään tiiviisti vammaispalveluiden, vapaa-aika ja asuntotoimen sekä muiden kuntien, työntekijöiden, järjestöjen ja eri palveluntuottajien kanssa.

Aikataulu

Projekti toteutetaan ajanjaksolla 14.9.2016 – 31.12.2018.

Lähteitä:
Aspa-säätiö. 2015. Asumisen julkilausuma: Mäntsälän ja Pornaisten Tarve-projekti
Aspa-Säätiö. 2015. https://www.aspa.fi/sites/default/files/M%C3%A4nts%C3%A4l%C3%A4n%20tarvekartoitus%20raportti.pdf
 kohti omaa kotia2 Projektin etusivu
Ajankohtaista
Kohtaamispaikka
Projektin tavoitteet kuvina
 

 

Takaisin ylös