Menu

Asunnon muutostyöt

Vaikeavammaiset henkilöt, joille liikkuminen ja omatoimisuus vakituisessa asunnossa tuottavat vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia, voivat hakea tukea asunnon muutostöihin. Muutostöillä tässä yhteydessä tarkoitetaan vamman vaatimia välttämättömiä ja kohtuullisia muutostöitä vammaisen asunnossa ja sen välittömässä lähiympäristössä.

Korvattavia asunnon muutostöitä ovat esimerkiksi:
  • ovien leventäminen
  • luiskien rakentaminen
  • valaistusmuutostyöt
Asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita voivat olla:
  • tukikahvat
  • hälytys- ja kommunikaatioapuvälineet
  • ovenavausjärjestelmät
  • henkilönostimet

Välineet ja laitteet annetaan vaikeavammaiselle henkilölle käytettäväksi vammasta johtuvan tarpeen ajaksi. Asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita haetaan vammaispalveluhakemuksella. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto tai muu asiantuntijalausunto. ​

Takaisin ylös