Menu

Sisäilma-asiat

Mäntsälän kunnassa toimii sisäympäristötyöryhmä, joka käsittelee kunnan kiinteistöissä tietoonsa tulleet sisäilmaongelmat.

Sisäympäristötyöryhmä

  • asiantuntijaryhmä
  • antaa ohjausta,  lausuntoja ja suosituksia, ei tee päätöksiä
  • työryhmään kuuluu; toimitilapäällikkö  (pj),  työpäällikkö, terveystarkastaja, työsuojeluvaltuutetut /toimialat, työsuojelupäällikkö, siivoustyönjohtaja ja kutsuttaessa asioiden mukaan työterveyshuollon edustaja.
  • kokouksia noin kerran kuukaudessa- mukana myös käsiteltävien asioiden mukaan ko. työpaikkojen esimiehiä.

Mäntsälän kunnan toimintaohjeet sisäympäristöongelmien selvittämisessä

Mäntsälän kunnan kiinteistöjen sisäilmaan liittyvät ilmoitukset tehdään kunnalle osoitteesta: http://vt.tampuuri.fi/nettilomake/mantsalankunta/ valitse kohde > sisäilma-asiat

KeuSoten käytössä olevien kiinteistöjen sisäilma-asioita käsitellään KeuSoten sisäilmatyöryhmässä.

Takaisin ylös