Menu

Tietosuoja ja tietosuojaselosteet

Henkilötietojen käsittely kunnassa on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaista

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) astui voimaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös Mäntsälän kunnassa 25.5. alkaen. Asetuksen myötä henkilötietojen käsittelyn säännökset tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat kaikissa EU-jäsenmaissa.

Keskeistä uudessa asetuksessa

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa:

  • Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus
  • Kerättävien henkilötietojen tarkoituksenmukaisuus ja tietojen virheettömyys
  • Avoimen tiedoksiannon lisääminen

Mäntsälän kunnalla on myös kokonaisvastuu yhteistyökumppaneidensa henkilötietojen käsittelystä.

Yksityishenkilöille lisää oikeuksia

Yleinen tietosuoja-asetus lisää yksityishenkilöiden eli rekisteröityjen henkilökohtaisia oikeuksia. Rekisteröidyillä on aiempaa laajemmat oikeudet ymmärtää ja seurata omien henkilötietojensa käsittelyä ja käyttöä eri tarkoituksissa.

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus esimerkiksi pyytää tietojen oikaisemista tai siirtämistä järjestelmästä toiseen, rajoittaa tietojen käsittelyä tai vaatia tietojen poistamista rekisteristä. Nämä oikeudet eivät kuitenkaan ole ehdottomia, vaan niihin sisältyy poikkeuksia, koska henkilötietojen käsittelyn perusteet vaikuttavat siihen, mitä oikeuksia rekisteröidyllä on.

Rekisteröity henkilö voi toteuttaa tietosuojaan liittyviä oikeuksiaan antamalla rekisterinpitäjälle tietopyynnön. Mäntsälän kunnassa tietopyynnöt tulee tehdä henkilökohtaisesti Kunnantalon palvelupiste Vinkissä (henkilöllisyys todistettava): lomake tietopyynnöille (pdf). Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietopyyntölomakkeet löytyvät Tietosuoja ja salassapito -sivustolta.  

Rekisterinpitäjällä tai henkilötietojen käsittelijällä on velvoite tehdä seloste käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista. Nämä tiedot on kerätty ns. tietosuojaselosteeksi.

Tälle sivulle on koottu Mäntsälän kunnan selosteita käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista. Tietosuojaselosteita kartutetaan ja päivitetään jatkuvasti. Kukin palveluealue vastaa omista tietosuojaselosteistaan ja niiden paikkansapitävyydestä ja ajantasaisuudesta.

Mäntsälän kunnan tietosuojavastaava on tietohallintopäällikkö Harri Hongisto, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Huomioi vielä tietojen toimittamisen tietoturvasta: sähköpostilla tai suojaamattomalla verkkolomakkeella ei ole turvallista lähettää luottamuksellisia tai arkaluontoisia tietoja kuten henkilötunnuksia, henkilökohtaisia sosiaali- ja terveystietoja tai pankkitilinumeroa. 

 

Tietosuojaselosteet

 

Hallintopalvelut

Dynasty for SQL -asianhallintajärjestelmä

Mäntsälän kunnan CV-tietokanta

Maahanmuutto- ja kotouttamispalveluiden tietosuojaseloste

Työllisyyspalveluiden tietosuojaseloste

Laura-rekrytointi tietosuojaseloste

Kuntakehityspalvelut

Maanvuokrasopimusten tietosuojaseloste

Rakennusvalvonta tietosuojaseloste

Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun tietosuojaseloste

Asema- ja yleiskaavoituksen yhteistyörekisteri

Paikkatieto-ohjelmiston tietosuojaseloste

Lupapiste tietosuojaseloste

Yksityisten tontti-ilmoitus-sivusto

Maaseutupalvelut

Rekisteriseloste VAP

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Primuksen rekisteriseloste

Kurssinhallintajärjestelmän henkilötietorekisteriseloste

Kirjaston asiakasrekisterin rekisteriseloste

Nuorisotilan rekisteriseloste

Varhaiskasvatuksen rekisteriseloste

Varhaiskasvatuksen Varda rekisteriseloste

Koulupsykologien ja -kuraattorien asiakastyön sovellus AURA

Tekninen ja elinvoimapalvelut

Kameravalvonnan rekisteriseloste

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Katso Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä

Takaisin ylös