Menu

Tietohallinto

Tietohallinto lyhyesti

Hallintopalveluiden alla toimivan tietohallintoyksikön tehtävänä on edistää tietotekniikan avulla kunnan toimintojen tehokkuutta ja laatua, sekä tukea kunnan johtoa ja toimialoja tietotekniikkaa ja sen hyödyntämistä koskevassa päätöksenteossa ja päätösten toteuttamisessa. Kunnan atk-palveluiden tuottaminen on ulkoistettu useamman kunnan yhteisomistuksessa olevalle Kuuma-ICT:lle.

Tietohallintoyksikkö johtaa kunnan atk-toiminnan kehittämistä,  huolehtii kunnan tietotekniikan kokonaistoimivuudesta sekä edistää toimialojen välistä tietotekniikkaan liittyvää yhteistyötä.

Tietohallintoyksikkö vastaa mm. kunnan tietohallintostrategian laatimisesta yhdessä kunnan johdon kanssa.

Tietohallintoyksikkö vastaa tietojärjestelmien  ja tietotekniikan kokonaisarkkitehtuurista ja kunnan yhteisestä tietoteknisestä infrastruktuurista.

Yhteystiedot:

Tietohallintopäällikkö Harri Hongisto 040 314 5505
Tietohallinnon asiantuntija Teemu Kanerva 040 314 5896

Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy
www.kuumaict.fi

Takaisin ylös