Menu

Ohjeita sähköisen varhaiskasvatushakemuksen jättämiseen

Palveluun kirjaudutaan lapsen huoltajan verkkopankkitunnuksilla.

Mikäli hakemuksen lähettämisessä on ongelmia, kannattaa käyttäjän kokeilla käyttämänsä koneen selaimen päivittämistä uusimpaan versioon. Jos sekään ei auta, olkaa hyvä ja ilmoittakaa yhteystietonne ja virheen tapahtuma-aika mahdollisimman pian puh. 040 314 5097 klo 8 - 15 välisenä aikana ja muuna aikana sähköpostilla osoitteeseen marja.nerg(at)mantsala.fi. Kuvatkaa viestissä lomakkeen käytössä tapahtunut virhe mahdollisimman tarkkaan.

Kyetäkseen vastaamaan hoitoon liittyviin kysymyksiin hakijan on hyvä tutustua ensin Mäntsälän kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen.

Sivu 1/4: Lapsen tiedot

Perheen jokaisesta hoitoa tarvitsevasta lapsesta täytetään oma hakemus. Kaikkiin kysymyksiin tulee vastata huolellisesti.
• Osoite: Lapsen osoite hoidon toivottuna alkamispäivänä

Huoltajan tiedot

• Ohjelma tuo 1. huoltajaksi verkkopankkitunnuksen haltijan.
• 1. huoltajaksi mielellään kuitenkin sama henkilö perheen kaikkien lasten hakemuksiin.
• Kotipuhelin: Numero, josta huoltajan tavoittaa päiväsaikaan (pakollinen tieto)
• Tiedot työ- ja opiskelupaikasta ja sijainnista ovat tarpeellisia päätettäessä tarjottavaa hoitopaikkaa.
• Hyväksymme ylimmän maksuluokan: Tämä kohta merkitään valituksi, jos hyväksytte ylimmän maksuluokan. Mikäli haluatte hoitomaksun perustuvan tuloihinne, toimittakaa tulotositteet hoitokuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivään mennessä. Maksulaskuria voi käyttää apuna perheen tulojen mukaisen hoitomaksun arvioimiseen.

HUOM ! Ilmoittamalla sähköpostiosoitteen hakemuksessa, huoltajat hyväksyvät hoitopaikan sijoitus- ja maksupäätösten toimittamisen sähköisesti eAsiointiportaaliin.

Yhteistaloudessa asuvan puolison/avopuolison tiedot

 • Puolison/avopuolison tiedot annetaan lomakkeella näkyviin kohtiin.

Perheen muiden alle 18-vuotiaiden lasten tiedot

• Tässä hoitopaikkaa hakevalle lapselle lisätään hoitomaksuun vaikuttavat perheen muut alle 18-vuotiaat lapset. Sisaruksen mahdollinen kunnallinen hoitopaikka ilmoitetaan myös. Jokaisesta hoitopaikkaa hakevasta sisaruksesta täytetään lisäksi oma hakemus.

Sivu 2/4: Hoitopaikka

• Nykyinen hoitopaikka: Mikäli kohta jätetään täyttämättä oletetaan, että lapsi on kotihoidossa. Toisessa kunnassa/kaupungissa tapahtuneesta kunnallisesta/yksityisestä hoidosta on kerrottava hoidon alkamispäivämäärä ja kesto kuluvalla toimikaudella tässä kohdassa tai lisätiedoissa.  
• Hoidon tarpeen alkamispäivä: Päivämäärä, milloin hoidon toivotaan alkavan. Päivämäärä annetaan muodossa pp.kk.vvvv eli esim. 01.08.2019
• Toimintamuoto: Valitaan vähintään yksi  ja enintään kolme toimintamuotoa valittavissa olevista toimintamuodoista, niin että numero 1 on ensisijainen vaihtoehto
• Päiväkoti: Valitaan halutulla alueella olevista päiväkodeista toivotut, niin että ensimmäinen on mieluisin vaihtoehto.
• Ryhmäperhepäivähoitokoti: Valitaan halutulla alueella olevista ryhmäperhepäivähoitokodeista toivotut, niin että ensimmäinen on mieluisin vaihtoehto. 
• Alueet: Vaihtoehtoina annetut nimet kuvaavat koko Mäntsälän kunnan maantieteellisiä alueita, esim. Mäntsälä Eteläinen tarkoittaa mm. Hyökänummea ja Ohkolaa ja Mäntsälän Koillinen Saaren aluetta.
• Mäntsälän kunnan alueella toimivien päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoitokotien sijaintitiedot löytyvät Mäntsälän kunnan karttapalvelusta osoitteesta www.karttatiimi.fi/ kohdasta Palvelut -> Julkiset palvelut. Lisäksi varhaiskasvatuksen etusivulla on linkki Tarinakarttaan, jossa on kuvia päiväkodeista.
• Hoitomuoto: Hoitomuodoksi valitaan joko kokopäivähoito (yli 5 tuntia päivässä) tai osapäivähoito (enintään 5 tuntia päivässä). Hoitoajat annetaan muodossa hh:mm - hh:mm esim. 08:00 - 17:00.
• Mikäli lapsella on tarvetta ilta-, lauantai-, tai sunnuntaihoitoon, valitaan vuorohoitoa antava päiväkoti Myllytonttu.
• Onko auto käytettävissä? : Kohdassa 7. Lisätiedot kerrotaan kuljetustapa, jos lasta ei ole mahdollista kuljettaa hoitopaikkaan omalla autolla.

Sivu 3/4: Lapsen terveydentila

• Kertokaa lapsen allergiat ym. sairaudet. Lapsen mahdollinen erityistuentarve kerrotaan omassa kohdassaan. Kirjalliset lausunnot on lähetettävä osoitteeseen Mäntsälän kunta, Varhaiskasvatuksen asiantuntija, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ.

Sivu 4/4: Lisäselvitykset

• Tähän kohtaan voitte kirjoittaa lyhyesti vapaamuotoista tietoa sellaisista asioista, joista edellä ei ole kerrottu ja jota haluatte hoitopaikassa tiedettävän, esim. jos perhepäivähoitopaikassa ei voi olla eläimiä lapsen vanhempien allergian tms. vuoksi.
• Tässä kerrotaan myös seuraavat tiedot: mahdollinen äkillinen työllistyminen tai opiskelu, muuttoaikataulu Mäntsälään ja uusi osoite tai osoite, josta muutetaan ym.
• Varhaiskasvatushakemuksen kirjalliset liitteet tulee toimittaa lapsen nimellä varustettuina osoitteeseen Mäntsälän kunta, Varhaiskasvatuksen asiantuntija, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä.


Tiedustelut

 • Voit tiedustella sähköisen hakemuksen käsittelytilanteesta varhaiskasvatuksen asiantuntijalta lapsen nimellä, henkilötunnuksella ja hakemuspäivämäärällä.

Takaisin ylös