Menu

Terveyden edistäminen

  • Terveyden edistäminen on toimintaa, joka lisää ihmisten mahdollisuuksia sekä terveytensä hallintaan että sen parantamiseen.
  • Terveyden edistämisen tehtävänä on ihmisten voimavarojen lisääminen. Se on tietoista terveyteen sijoittamista ja voimavarojen kohdentamista, terveyden taustatekijöiden vaikuttamista, väestön terveyden ja toimintakyvyn lisäämistä, kansantautien, tapaturmien ja muiden terveysongelmien vähentämistä sekä väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamista.
  • Terveyden edistäminen päämääränä on parantaa väestön terveyttä ja hyvinvointia ja näin saada lisää elinvuosia. Tavoitteena on kuntalaisten parempi terveydentila, keskeisten kansansairauksien ja terveysongelmien väheneminen sekä terveyserojen kaventuminen väestöryhmien välillä.
  • Terveysasemalla toteutetaan terveyttä edistävää hoitokulttuuria kaikissa terveyspalveluissa. Asiakaskontakteissa ja terveysviestinnässä tuodaan esiin mahdollisuuksia, tiedonlähteitä ja tahoja, joiden avulla kuntalaiset voivat itse lisätä valmiuksiaan terveytensä ylläpidossa ja edistämisessä.
  • Elintavat kuten ravinto ja liikunta ovat terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn kannalta avainasemassa. Terveellisellä ravinnolla ja riittävällä fyysisellä aktiivisuudella voidaan tehokkaasti ehkäistä monia sairauksia ja samalla lisätä toimintakykyä ja parantaa koettua terveyttä.
  • Terveyden edistämisen yksikkö tekee yhteistyötä mm. sosiaalitoimen, liikuntatoimen, kolmannen sektorin kanssa ja Kuntaliiton kanssa (Arkeen Voimaa-hanke). Yksikössä tehdään myös työttömien ja kiintiöpakolaisten terveystarkastuksia, jotka ovat ilmaisia.

Ajankohtaista

 

Asiakasraadin muistio30.1.18

Asiakasraadin muistio 24.4.18

Asiakasraadin muistio 11.9.18

Asiakasraadin muistio 27.11.18

Asiakasraadin ryhmätöiden kooste 27.11.18

Asiakasraadin muistio 12.2.19

Avoimen asiakasraadin 7.5.19 muistio

Takaisin ylös