Menu

Asiakaspalaute

Asiakaspalaute on tärkeää Mäntsälän sekä Pornaisten terveysasemien toiminnan kehittämisen kannalta.

Välitöntä asiakaspalautetta voi antaa suoraan henkilökunnalle tai yksikön esimiehelle.

Sähköisenä asiakaspalautekanavana toimii kunnan yleinen palautekanava.

Palautetta voi jättää myös terveysasemien pääovien läheisyydessä sijaitseviin asiakaspalautelaatikoihin.

Terveydenhuollon palveluita koskeva muistutus toimitetaan johtavalle ylilääkärille osoitteella:
 
Johtava ylilääkäri
Mäntsälän terveysasema
Kivistöntie 14, 04600 Mäntsälä
puh (019) 264 5000 (vaihde)
fax (019) 688 1112

Sosiaalihuollon palveluita koskeva muistutus toimitetaan vanhuspalvelupäällikölle (ikäihmisten palveluita koskevat muistutukset), sosiaalipalvelupäällikölle (perhe- ja sosiaalipalveluita koskevat muistutukset), tai varhaiskasvatuspäällikölle (lasten päivähoitoa koskevat muistutukset) osoitteella:

Vanhuspalvelupäällikkö
Hoito- ja hoivapalvelut/ikäihmisten palvelut
Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä
puh (019) 264 5000 (vaihde)
fax (019) 264 5212

Sosiaalipalvelupäällikkö
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä
puh (019) 264 5000 (vaihde)
fax (019) 264 5212

Varhaiskasvatuspäällikkö
Varhaiskasvatuspalvelut
Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä
puh (019) 264 5000 (vaihde)
fax (019) 264 5212

Takaisin ylös