Menu

Neuvolat, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Hyvinvointineuvola

Hyvinvointineuvola on yhdistettyä äitiys- ja lastenneuvolatyötä, jossa määräaikaistarkastusten lisäksi pyritään entistä paremmin tukemaan kaikkien perheenjäsenten hyvinvointia. Neuvolan on tarkoitus olla koko perhettä, myös isiä varten. Neuvolassa tuetaan vanhemmuutta ja parisuhdetta. Hyvinvointineuvolassa painotetaan ennaltaehkäisevää työtä. Perheelle pyritään antamaan apua jo siinä vaiheessa, kun huolet ovat pieniä. Tavoitteena on, että perheellä on sama terveydenhoitaja äidin raskausajasta lapsen koulun aloitukseen asti.

Hyvinvointineuvolan työmenetelmiä ovat mm. terveydenhoitajan ja perhetyöntekijän tekemät kotikäynnit, erilaiset vertaisryhmät sekä perheen tilannetta kartoittavat ja puheeksi ottamista helpottavat lomakkeet. Vanhempien täyttämät lomakkeet käydään läpi oman terveydenhoitajan kanssa.

Terveydenhoitajalla ja lääkärillä on tukenaan moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat heidän lisäkseen lapsipsykologi, perhetyöntekijä ja kiertävä erityislastentarhaopettaja. Tiimiin osallistuu perheen tilanteen mukaan myös muita asiantuntijoita kuten esim. lapsiperheiden kodinhoitaja, puheterapeutti, fysioterapeutti, vammaispalvelun sosiaalityöntekijä, mielenterveys/ päihdetyöntekijä, lastensuojelun ja/tai perheneuvolan edustaja. Perheeltä kysytään aina lupa heidän asioidensa käsittelyyn tiimissä. Perheellä on oikeus ja mahdollisuus olla mukana tiimin kokouksessa.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, oppilashuollon muun henkilöstön, opettajien ja vanhempien kanssa.

Kouluterveydenhoitajien toimialueet ja yhteystiedot

Kouluterveydenhoitajilla on vastaanottoja ilman ajanvarausta koulukohtaisesti sovittuina aikoina. Vanhemmat voivat ottaa kouluterveydenhoitajaan yhteyttä lapsen/nuoren terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa.

Vapaa-ajan tapaturmat ja koulupäivän ulkopuoliset sairastumiset hoidetaan terveyskeskuksessa. Koululääkäri hoitaa oppilaiden ja opiskelijoiden terveystarkastukset ja niissä esiin nousevat asiat. Ajan koululääkärille saa terveydenhoitajan kautta. Sairaustapauksissa oppilaan sairaanhoidosta vastaa terveyskeskuksen lääkäri. Koulutapaturmasta on aina ilmoitettava kouluterveydenhoitajalle tai opettajalle. Vakuutus kattaa kouluaikana sekä koulumatkalla sattuneet tapaturmat.

Yhteystiedot lukuvuonna 2018-2019

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastukset

eTerveys -palvelun kautta voit varata, perua ja siirtää aikoja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.  Kaksisuuntaisella viestivälityksellä voit keskustella terveydenhoitajan kanssa hoidosta ja tutkimustuloksista. Lue lisää

 

 

 

Takaisin ylös