Menu

Kotisairaala ja akuuttivuodeosasto

Mäntsälän kotisairaala

Kotisairaala 24 h puh. 040 314 6760
Osastonhoitaja puh. 040 314 5564
Fax puh. 020 604 2193

Mäntsälän kotisairaala on sairaalatasoista, lyhytaikaista hoitoa antava yksikkö, joka tuo hoidon kotiin tai palvelutaloon sekä tekee akuuttia hoiva- ja hoitotyötä hoivakodeissa. Kotisairaala vastaanottaa potilaita myös terveyskeskuksessa sijaitsevassa hoitohuoneessa.

Kotisairaalaan tullaan aina lääkärin lähetteellä sairaalasta, vuodeosastolta, päivystyksestä tai lääkärin vastaanotolta. Kotona tapahtuva hoito edellyttää, että potilas selviytyy päivittäisistä toimistaan itsenäisesti tai omaisten/kotihoidon tuella. Hoito suunnitellaan yhdessä potilaan kanssa. Lisäksi potilas voi ottaa yhteyttä kotisairaalaan 24 h.

Hoitojaksoon kuuluvat hoitajan, lääkärin ja fysioterapeutin arviointi- ja hoitokäynnit, laboratoriotutkimukset ja kotona tehtävät toimenpiteet. Lääkäri tai hoitaja antaa tietoa sairaudesta ja jatkohoidosta.

Toivomme, että hoitokäyntien aikana kotona ei tupakoida ja lemmikkieläimet eivät ole vapaina hygieenisyyden ja hoitajan työskentelyrauhan turvaamiseksi.

Kotona annettavassa hoidossa käynnit suunnitellaan yhdessä potilaan kanssa. Kotisairaalassa hoidetaan:
- infektiopotilaita
- vaativia haavahoitoja
- suonensisäistä nestehoitoa tarvitsevia
- laskimotukospotilaita
- erilaisia lääkeinfuusioita tai verensiirtoa tarvitsevia
- oireenmukaista hoitoa vaativia parantumattomasti sairaita
- sairaalahoidon jälkeen lyhytaikaista hoitoa tarvitsevia.

 Asiakasmaksut_2019


Akuutti vuodeosasto 

Vierailuaika päivittäin klo 13–19

Osastonsihteeri ma-pe klo 8-15 puh. 040 314 5171
Vuorovastaava 24 h (potilastiedustelut) puh. 040 314 5560
Potilaspuhelin puh. 040 314 5687
Osastonhoitaja puh. 040 314 5564
Fax puh. 020 604 2193

Potilaiden vointia koskevat tiedustelut klo 12 jälkeen. Potilaan voinnista kerrotaan vain potilasasiakirjoissa olevalle lähiomaiselle tai yhteyshenkilölle. Jos potilaan vointi muuttuu akuutisti, ilmoitamme siitä välittömästi potilaan lähiomaiselle.

Potilaat tulevat pääasiassa Hyvinkään ja Porvoon sairaaloista sekä Mäntsälän omasta äkillisesti sairastuneen yksiköstä. Osaston perustehtävä on potilaiden hyvä moniammatillinen hoito ja kuntoutus sekä potilaiden jatkohoidon  järjestäminen. Tuemme ja ohjaamme potilaiden omaisia osallistumaan läheistensä hoitoon ja kuntoutumiseen. Toteutetamme myös saattohoitoa.
Osasto toimii sairaanhoitaja-, lähihoitaja- ja laitoshuoltajaopiskelijoiden työssäoppimispaikkana.

Lyhytaikaisesta vuodeosastohoidosta peritään hoitopäivämaksu ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta tuloihin perustuva kuukausimaksu.
Osaston kuukausimaksuihin liittyvät selvitykset ja laskelmat hoitaa toimistosihteeri, puh. 040 314 5652.

 

Ilmoitusasiat

Annathan palautetta, helppokäyttöinen palauteautomaatti sijaitsee osastolla pääovien vieressä

Takaisin ylös