Menu

Kiinteistön omistajalle kuuluvat kadun kunnossapitotehtävät sekä velvollisuudet

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun laki (31.8.1978/669) koskee asema-kaava alueen katuja, toreja, katuaukioita ja puistoja, mutta ei maantietä eikä yksityisteitä.

Tontinomistajan (myös tontin vuokraajan) velvollisuutena on pitää katu puhtaana tontin rajasta keskiviivaan saakka, kuitenkin enintään 15 metrin leveydeltä, koskien roskien ja lian poistoa. Sekä tontinomistajan on huolehdittava enintään kolmen metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan viherkaistan ja ojan alueella roskien poistamisesta ja kasvillisuuden siistimisestä. Istutukset tällä alueella hoitaa kunta.

Tontinomistaja pitää tontin kohdalla olevan jalkakäytävän käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä huolehtii liukkauden torjunnasta jalkakäytävällä. Lisäksi tontinomistajan velvollisuutena on tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja/tai sadevesikouru vapaana lumesta ja jäästä. Lisäksi tontinomistajalla on velvollisuus ilmoittaa päällysteen rikkoutumisista sekä ryhtyä tarvittaviin väliaikaisiin toimiin liikenteen varoittamiseksi.

Kiinteistönomistajan velvollisuuksiin kuuluu lisäksi huolehtia tonttiliittymän kunnossapidosta ja sen puhdistamisesta lumesta. Kiinteistön tulee huolehtia myös alueelleen kertyneen lumen käsittelystä, sen varastoinnista alueellaan sekä sen poiskuljettamisesta hyväksytylle lumenkaatopaikalle. Kiinteistön alueelle kertynyttä lunta ei saa kasata katualueelle ja vielä vähemmän työntää sitä esim. vastapäisen naapurin harmiksi, mikä toimenpide saattaa aiheuttaa keväällä vesiongelmia.

 kunnossapitokuva

Kadut kuntoon esite (www.ymparisto.fi).

Takaisin ylös