Menu

Hulevedet: usein kysyttyä

Pitääkö asemakaava-alueella sijaitsevan kiinteistön maksaa hulevesimaksu, vaikka kiinteistön hulevettä ei mene viemäriin?
Kyllä, hulevesimaksu koskee kaikkia asemakaava-alueen kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko kiinteistön hulevesi ojaan, puistoon tai hulevesiviemäriin tai imeytetäänkö se kiinteistön alueella maaperään.

Pitääkö kaikkien liittyä hulevesiviemäriin ja maksaa liittymismaksu?
Ei, kiinteistön ei tarvitse tehdä hulevesien johtamiseen mitään muutoksia, mikäli hulevesimaksu otetaan käyttöön. Liittymismaksua ei enää peritä uusilta liittyjiltä, vaan kaikki kiinteistöt maksavat vuosittain perittävää hulevesimaksua. Hulevesimaksun suuruuden määrittää tekninen lautakunta.

Mitä varten hulevesimaksua peritään ja miten sen suuruus määräytyy?
Hulevesimaksulla korvataan kunnalle kunnan hulevesijärjestelmästä aiheutuvat kustannukset. Hulevesijärjestelmän kustannuksilla tarkoitetaan hulevesien hallintaan tarkoitettujen alueiden ja rakenteiden käytöstä, kehittämisestä ja ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia. Kiinteistökohtaisen hulevesimaksun määräytymisestä päätetään teknisessä lautakunnassa hulevesitaksasta päättämisen yhteydessä.

Kuinka usein hulevedestä laskutetaan?
Hulevesilasku tulee kerran vuodessa, se siis kohdistuu koko vuodelle.

Miksi minä vain sain laskun?
Hulevesilasku on kiinteistö kohtainen, eli jokaiseen kiinteistöön lähetetään vain yksi lasku. Jos kiinteistössä on useampi omistaja lasku lähetetään aakkosissa ensimmäiselle. Näin myös esim. paritaloissa. Kiinteistön omistajat sitten keskenään sopivat jakotavan.

Takaisin ylös