Menu

Kuntatekniikka

Kuntatekniikka tulosalue tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat liikennöitävyyspalvelut ja kehittää niitä turvallisuusnäkökohdat ja liikuntaesteiset huomioiden sekä suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää yhdyskuntarakenteen edellyttävät viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat taloudellisesti –turvallisuutta ja kestävää kehitystä painottaen.

Kuntatekniikan tulosalueen tehtäviä ovat mm:

  • Teiden, siltojen ja muiden yleisten alueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito vesi- ja jätevesiverkostoa lukuun ottamatta
  • Romuajoneuvolain edellyttämät tehtävät
  • Yleisten alueiden aitaus- kaivu- ja toimenpidelupien myöntäminen
  • Puistojen ja viherympäristön kunnossapito ja rakentaminen
  • Liikuntapaikkojen ja – alueiden mm. hiihtoladut kunnossapito ja rakentaminen
  • Konevarikon ylläpito
  • Jätehuollon järjestäminen (SER-romut)
  • Maan- ja lumenkaatopaikan hoitaminen
  • Matonpesupaikka
  • Yksityistieasiat  yhdessä Teknisen lautakunnan alaisen Toimitusjaoston kanssa

Kuntatekniikan yhteystiedot:

Yhteystiedot >>  
   
Tässä meistä lisää
 

 

 

Kaivu- ja alueiden käyttölupahakemus

Kuvaa klikkaamalla siirryt lupapiste sivulle


 

 


 

 

Takaisin ylös