Menu

Hyökännummen koulu ja päiväkoti

11.12.2018
Hyökännummen päiväkoti valmistui

Hyökännummen päiväkotiurakka valmistui sopimuksen mukaan ajallaan 30.11.2018. Koulukäytöstä kesällä 2018 vapautuneet tilat muutettiin päiväkotikäyttöön. Rakennuksessa toimi jo aiemmin 3-ryhmäinen päiväkoti ja nyt toteutettiin perusopetustilojen paikalle 6 ryhmää lisää. Varhaiskasvatuspalvelujen käytössä on nyt iso 9-ryhmäinen, lähes 190-paikkainen päiväkoti eteläisessä Mäntsälässä, Tuusulan rajan tuntumassa. Päiväkodin käyttöön tulivat myös ruokasali ja liikuntasali, mikä lisää merkittävästi toiminnallisia mahdollisuuksia. Uudet kuraeteiset ja eteiset palvelevat kahta ryhmää kukin ja ovat mitoitettu ja varustettu sen mukaisesti. Aulatilat ovat valoisia korkeudesta ja luonnon ylävalosta johtuen.

Koulun toiminnoista rakennukseen jäivät ovat tekstiili- ja teknisen työn opetustilat, joita osittain kunnostettiin.

Urakassa tehtiin mm. tilamuutoksia, teknisiä parannuksia, pintamateriaaleja uusittiin, talotekniikkaa uusittiin ja lisättiin, sekä piha-alue muutettiin päiväkotikäyttöön soveltuvaksi. Päiväkodin piha-alueet viimeistellään alkukesän 2019 aikana. Muutostyön KVR-urakkasopimuksen arvo oli n. 1,8 miljoonaa euroa.

Rakennusurakka oli kilpailutettu kilpailullisella neuvottelumenettelyllä Hyökännummen koulun rakentamiseen liittyen ja ratkaisu on urakan voittaneen palveluntuottajan innovoima. Hyökännummen koulu ja Riihenmäen koulu kuuluvat elinkaarihankekokonaisuuteen, jossa palveluntuottaja vastaa uudisrakennusten osalta kiinteistönhoidosta ja kiinteistön kunnossapidosta 20 vuotta + 5 vuoden optio. Muutosalueiden osalta palvelusopimus kattaa kiinteistönhoidon.

20181130 095151 collage 1

19.09.2018
Hyökännummen uusi koulu valmistui

Hyökännummen uusi koulu valmistui ja koulu aloitti toimintansa uusissa tiloissa elokuussa 2018. Rakennus valmistui sisäpuolisilta osin toukokuun lopussa. Ulkopuoliset työt saatettiin loppuun kesän 2018 aikana niin rakennuksen kuin koulun pihatöidenkin osalta. Hanke jatkuu vanhan koulun muutostöillä päiväkodiksi loppuvuoden 2018. Osa pihatöistä toteutetaan keväällä 2019.

20180822 170811 20180822 171113
20180822 170848 20180822 171419

 

  Hyökännummen uusi koulu valmistumassa

hyokannummi collage

Hyökännummen koulun ja päiväkodin hanke on edennyt ensimmäiseen luovutusvaiheeseensa.
Laajennusosan sisäpuoli otettiin vastaan aikataulussa 31.5.2018. Käyttäjät suorittavat koululle kuuluvan
irtokalustamisen kesän aikana ja koulu pääsee aloittamaan syyslukukauden 2018 uusissa tiloissa.
Kesän aikana vielä viimeistellään rakennuksen ulkokuori ja toteutetaan pihatyöt. Vanhan kouluosan muutostyöt
päiväkodiksi ovat käynnistymässä ja niiden on määrä valmistua marraskuun 2018 loppuun mennessä.
Vuodelle 2019 jää vielä päiväkotipavilijongin ja koulun lisärakennuksen siirrot sekä piha-alueiden viimeistely näiden
alueiden osalta.

hyokannummi 2 collage

 Hyökännummen koulun ja päiväkodin rakentaminen

annummen koulu

Palveluntuottaja: NCC Suomi Oy

Keskeisimmät suunnittelijat:

 • Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy, Hannu Jaakkola ja Tapani Kerttula
 • Rakennesuunnittelu: Päijät-Suunnittelu Oy, Tarmo Eloranta
 • LVIA-suunnittelu: Optiplan Oy, Aki Knihtilä
 • Sähkösuunnittelu: Sähköinsinööritoimisto Jussi Mäkelä Oy, Jussi Hiukka

KVR-urakka, urakan arvo yhteensä n. 14,3 M€

Rakennustyö aloitettiin joulukuussa 2016 puiden kaadolla ja maanrakennustö

Paalutustyöt käynnistyivät tammikuussa 2017

Peruskivi muurattiin 16.3.2017

Elinkaarihanke 20v + 5v optio

 • palvelusopimus, jossa palveluntuottaja vastaa kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta
 • rakennus on sovitussa kuntotasossa palvelusopimuksen päätyttyä

Laajennusosa = koulu:

 • laajennuksessa koulun tiloja sisältäen uuden liikuntasalin
 • tuotantokeittiö
 • Esiopetus- ja alakoulu, n. 430 oppilasta
 • Laajennusosan sisäpuoliset työt valmistuvat 31.5.2018
 • Piha-alueet heinäkuun 2018 loppuun mennessä
 • Uudisosan laajuus 4 744 br-m2

Päiväkoti:

 • Vanha koulu pääsoin muutetaan päiväkodiksi
 • Vanhaan osaan jää koulun käyttöön kättentöiden tilat (tekninen työ ja tekstiilityö)
 • Päiväkodin rakennustyöt käynnistyvät kesäkuu 2018 ja valmistuvat sisätöiden osalta 30.11.2018.
 • Päiväkodin pihat valmistuvat kesän 2019 aikana.
 • Päiväkoti 9 – ryhmää, 189 paikkaa
 • Liikuntasali
 • Vanhan osan kokonaislaajuus n. 3400 br-m2
Takaisin ylös