Menu

Sälinkään koulun ja päiväkodin rakentaminen

28.2.2020
Sälinkään koulu ja päiväkoti-hanke huipentui vihkiäistilaisuuteen 27.2.2020

Sälinkään koulun ja päiväkodin vihkiäisjuhlaa vietettiin 27.2.2020. Tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan ja pääpuhujana toiminut kansanedustaja ja eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko. Ohjelma sisälsi toinen toistaan upeampia Sälinkään koulun ja päiväkodin lasten esityksiä. Juhlapuheissa korostettiin kasvatuksen tärkeyttä, uuden rakennuksen merkittävyyttä Sälinkään kylälle ja kiiteltiin hankeeseen osallistuneita.

20200228 093850 collage

19.8.2019
Sälinkään koulu ja päiväkoti aloittivat toimintansa uudessa rakennuksessa

Sälinkään koulun ja päiväkoti aloittivat toimintansa upouusissa tiloissa. Päiväkodin toiminta alkoi maanantaina 5.8.2019 ja koulun muutamaa päivää myöhemmin. Rakennus valmistui jo aiemmin ja lasten käyttöön tarkoitetut piha-alueet sovitun mukaisesti heinäkuun loppuun mennessä. Vanhat rakennukset on purettu ja pihoja näiltä osin viimeistellään lokakuun puoleen väliin asti.

Sälinkäällä toteutetaan varhaiskasvatusta ja opetusta nyt moderneissa tiloissa. Ilta- ja viikonloppukäyttäjille on myös tarjolla hyvät sisäliikunta- ja kokoontumistilat.

Urakkaan kuuluu Kaanaantien turvallisuutta lisäävät toimenpiteet ELY-keskuksen vaatimusten mukaisesti.

salinkaa 1 19.8.2019

salinkaa 2 19.8.2019  salinkaa 3 19.8.2019 
salinkaa 4 19.8.2019 salinkaa 5 19.8.2019
salinkaa 6 19.8.2019  salinkaa 7 19.8.2019

5.7.2019
Sälinkään koulun ja päiväkodin sisäpuoliset työt otettiin vastaan

Perjantaina 28.6.2019 oli urakan ensimmäinen osatarkastus, jossa katselmoitiin ja vastaanotettiin rakennuksen sisäpuoli. Piha-alueiden urakka jatkuu hektisesti läpi heinäkuun, jotta koulun ja päiväkodin käyttöpihat olisivat valmiina, kun toiminta elokuun alussa alkaa. Tämän jälkeen pihoja vielä viimeistellään purettavien rakennusten alueelta. Kokonaisuudessaan urakan on määrä olla valmis 15.10.2019.

Käyttäjät pääsevät kesän aikana varustamaan ja kalustamaan hienoa rakennusta. Ruokasalin kruunaa kuva lentävistä joutsenista. Opettajien työskentelytiloista avautuu näkymiä Kilpijärvelle. Rakennus sopeutuu arvokkaaseen Sälinkään kylämiljööseen. Erityisesti ulkoväritys on saanut kiitosta.

20190705 095809

2.10.2018
Sälinkäällä koulu ja päiväkoti on saamassa muotonsa

salinkaa 1

Sälinkään koulun ja päiväkodin rakentaminen etenee. Tulevaisuudessa rakennuksesta
avautuvat näkymät ruokasalin ja toisen kerroksen mediateekistä upeaan, maakunnallisesti
arvokkaaseen kulttuuriympäristöön.

salinkaa2

 

Sälinkään koulun ja päiväkodin peruskivi muurattiin 27.4.2018

24deff92 4917 41e1 a51e 0da0ff6dc1ac collage 20180419 130439

Muuraajina olivat Mäntsälän kunnan ja NCC Suomi Oy:n edustajat.
Juhlapuheet pitivät kunnanjohtaja Esko Kairesalo ja NCC Suomi Oy:n aluejohtaja Jarmo Saviranta.

Rakennuspaikan pinta-ala 35 000 m²
Rakennuksen kerrosluku:1-2
Rakennuksen kokonaisala: 3 639 m²
Rakennuksen tilavuus: 18 400 m³

Rakennukseen toteutetaan:
- Päiväkoti kahdelle ryhmälle
- Esiopetustiat 
- Perusopetuksen vuosiluokat 1-6  
- Liikuntatilat aputiloineen  
- Käsitöiden opetustilat
- Valmistuskeittiö ja ruokasali  
- Oppilashuollon tilat
- Hallinto ja henkilökunnan tilat                            

Sälinkään koulu oppimisympäristöineen toteutetaan siten, että koulussa voidaan täysipainoisesti toteuttaa uutta opetussuunnitelmaa innovatiivisessa oppimisympäristössä esteettömänä ja ns. kengättömänä kouluna.
Kohteeseen toteutetaan maalämpö pääasialliseksi lämmönlähteeksi. Sälinkään koulu on ns. yksisarjainen alakoulu ja mitoitettu 188 oppilaalle mukaan lukien esiopetus. Päiväkoti on kaksiryhmäinen ja enintään 48 paikkainen.

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Arto Peltokangas, Arsatek Oy.
KVR-urakoitsija: NCC Suomi Oy

Kohteen urakoitsija NCC Suomi Oy myöntää rakennukselle normaalia pidemmän, eli viiden vuoden takuun. Hanke on kilpailutettu kilpailullisella neuvottelumenettelyllä ja urakkamuotona on ns. ranskalainen urakka, jossa tilaaja on etukäteen määrittänyt urakan arvon. Arviointikriteerinä oli laatu. Rakennustyössä noudatetaan ns. Terve Talo-konseptia rakentamisen laadun varmistamiseksi. Rakennusurakan arvo on 9,1 M€ (alv 0%).              

Rakennustyöt aloitettiin helmikuussa 2018 tontin raivauksella ja maanrakennustöillä. Rakennus valmistuu uudisosan sisäpuolisilta osin 14.5.2019 mennessä, piha-alueet pääasiallisesti käyttöön otettavissa 1.8.2019 ja pihat täysin valmiit 15.10.2019 mennessä.

Vanha koulurakennus ja ns. terveystalon rakennukset puretaan uuden koulun valmistuttua koulun kesäloman 2019 aikana.

Sälinkään koulun ja päiväkodin rakentaminen

Mäntsälän kunta rakennuttaa Sälinkään uuden koulun ja päiväkodin. Mäntsälän kunnan ja NCC Suomi Oy:n välinen urakkasopimus allekirjoitettiin 14.12.2017. Urakkamuotona on poikkeuksellisti ns. ranskalainen urakka, jossa rakennuttaja ennalta määritti urakan arvon 9,1 M€. Muutoin urakka noudattaa KVR-urakkaa, jossa urakoitsija vastaa suunnittelusta ja rakentamisesta. Hankintamenettelynä käytettiin kilpailullista neuvottelumenettelyä.
Kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn osallistui viisi eri palveluntuottajaehdokasta. Lopullisia urakkatarjouksia saatiin kaksi. Tarjouksiin sisältyi luonnossuunnitelmia, kuvauksia ja selosteita rakennuksen teknisistä järjestelmistä. Lisäksi pyydettiin optiotarjoukset vanhojen rakennusten purkamisesta, eräiden laitteiden, varusteiden sekä kalusteiden hankinnasta. Tarjoukset arvioitiin ennalta ilmoitettujen kriteerien mukaisesti ja pisteytettiin. Eniten pisteitä saanut palvelutuottajaehdokas valittiin teknisen lautakunnan päätöksellä Sälinkään koulun ja päiväkodin urakoitsijaksi 31.10.2017.

Hankintamenettelyllä ja valitulla urakkamuodolla saavutaan n. 3 M€ euroa edullisempi hankinta aiempaan kilpailutukseen verrattuna tilaratkaisujen kärsimättä hyötyalan pysyessä samana. Lisäksi rakennukselle saadaaan poikkeuksellinen viiden vuoden takuu kahden vuoden asemesta.

Rakennukseen sijoittuu 2-ryhmäinen päiväkoti enintään 48:lle lapselle. Alakoulu esiopetustiloineen on yksisarjainen ja se on mitoiettu enintään 188 oppilaalle. Rakennuspaikka on vanhan koulun kiinteistö. Vanha koulurakennus puretaan uuden koulun valmistuttua. Uuden koulun kokonaisala on n. 3 600 br-m2 ja tilavuus 18 000m3. Rakennukseen toteutetaan varhaiskasvatus- ja perusopetustilojen lisäksi kädentaitojen opetustilat, liikuntasali puku- ja pesutiloineen, mediateekki sekä ruokasali ja valmistus- eli ns. tuotantokeittiö. Henkilökunnalle rakentuvat nykyaikaiset työskentely ja sosiaalitilat.
Rakennuksen runko on teräsbetonia ja alapohja toteutetaan tuulettuvana ontelolaattarakenteisena. Julkisivuverhouksena käytetään leveää liimapuulankkua ja vesikatteena konesaumattua rivipeltiä. Rakentamisessa noudatetaan ns. Terve Talo-konseptia, jossa rakennustyön kosteuden- ja puhtaudenhallinnalle asetetaan erityisiä vaatimuksia. Sisäilmastoluokaksi on valittu S2, mikä tarkoittaa hyvää sisäilmastoa mm. valaistuksen, ääniolosuhteiden, ilmanlaadun ja lämpötilan suhteen. Rakennuksen energialähteenä toimivat maalämpökaivot, joita voidaan hyödyntää myös jäähdytykseen. Rakennuksen konaisenergiankulutusta kuvaava E-luku on 98 kWh/m2vuosi.

Rakennus toteutetaan nykyaikaisen ja tulevien vuosien oppimisympäristöille asetettujen tarpeiden ja vaatimusten mukaiseksi. Tavoitteena on, että oppimisympäristöt muodostavat pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden. Rakennuksen sisä- ja ulkotilojen lisäksi kasvatuksessa ja opetuksessa hyödynnetään sekä luontoa että rakennettua ympäristöä. Pää- ja arkkitehtisuunnittelijana toimii Arto Peltokangas, Arsatek Oy.

Rakennustyöt käynnistyvät maanrakennustöillä maaliskuussa 2018. Välitavoitteeksi on asetettu sisäpuolisten töiden valmistumiselle toukokuu 2019. Vanhojen rakennusten purkutyö tehdään koulun kesäloman 2019 aikana ja pihat näiltä osin viimeistellään purkutyön jälkeen 15.10.2019 mennessä.

Pertti Palmroos
rakennuttamispäällikkö
gsm 040 3145 431

sopimuksen allekirjoitustilaisuus

Kuvassa vasemmalta: kunnanjohtaja Esko Kairesalo, vs. tekninen johtaja Vesa Gummerus, kunnanhalllituksen pj. Tapio Havula, toimitilapäällikkö Soile Karhinen, Kai Kalima OTT, prof. emer. WSP Finland Oy, rakennuspäällikkö Jarmo Saviranta NCC Suomi Oy ja aluejohtaja Veijo Hämäläinen NCC Suomi Oy.

salinkaa aspiirros ja julkisivu

salinkaa julkisivu

pohja 1 kerros

pohja 2 kerros

 

Takaisin ylös