Menu

Ehnroosin koulu, uudisrakennushanke

Ehnroosin koulun rakentaminen, työmaan viikkotiedote

Rakentamisen edistymistä voi seurata myös nettikamerasta internetosoitteessa  https://ehnroos.nivosnetti.fi/

4.9.2020
Ehnroosin peruskiven muuraustilaisuus
Ehnroosin koulun rakennustyö käynnistyi 4.5.2020 ja nyt on aika muurata Ehnnroosin koulun peruskivi. Työmaalla on kesän aikana tehty mm. maanrakennus-, paalutus- ja muita perustustöitä, sekä asennettu kunnallistekniikan liittymät. Väestönsuojarakenteet ja sokkelielementit hahmottavat rakennuksen laajuutta maantasolla.

Erillinen, Ehnroosin ja Myllymäen koulun käyttöön tarkoitettu pysäköintialue valmistui elokuun alussa Risto Kallion raitin varrelle. Seuraavana, ja ehkä kaikkein näkyvimpänä vaiheena on rakennuksen rungon ja vesikaton asennustyöt tulevien kuukausien aikana.

Peruskiven muuraustilaisuuteen kutsuttiin hankkeen keskeisiä osapuolia, yhteistyökumppaneita ja kunnan toimielinten jäseniä.

Ehnroosin koulun rakennusurakka
Uudisrakennuksen KVR-urakkasopimus allekirjoitettiin perjantaina 28.2.2020 Mäntsälän kunnantalolla. Hankkeen rahoitus toteutetaan kiinteistöleasing-rahoituksella. Rahoittajana toimii Kuntarahoitus Oyj. KVR-urakkaspopimuksen lisäksi solmittiin rahoitusjärjestelyyn liittyen laajempi sopimuskokonaisuus. Hankkeen kaikkien kolmen osapuolten kesken solmittiin rakennuttamissopimus. Sopimukset allekirjoittivat Mäntsälän kunnan puolesta kunnanjohtaja Esko Kairesalo, rahoituspäällikkö Karl Lintukangas Kuntarahoitus Oyj:n ja projektipäällikkö Marko Lehtinen YIT Suomi Oy:n puolesta.

Uudisrakennus rakennetaan Ehnroosin koulun entiselle tontille Nordenskiöldintien ja Myllymäen koulun väliin, nykyisten väistötilojen viereen. Piha- ja paikoitusalueet toteutetaan osittain nykyisten väistötilojen paikalle.

Kunta on teettänyt hankkeesta vuoden 2019 aikana rakennuslupa-suunnitelmat ja kilpailutusaineiston, sekä hakenut rakennukselle rakennusluvan.

Hankkeen kilpailutus toteutettiin avoimella hankintamenettelyllä, EU-kynnysarvon ylittävänä julkisena hankintana. Tarjouspyyntö julkaistiin 25.10.2019. Tarjouksen jätti 13.1.2020 mennessä neljä yritystä, joista YIT Suomi Oy valikoitui tarjouksen pisteytyksen jälkeen hankkeen toteuttajaksi. KVR-urakkasopimuksen arvo on 16 810 000 € alv.0%.

Urakkamuotona KVR-urakka.Valittu urakoitsija vastaa toteutussuunnittelusta rakennuksen, pihojen ja talotekniikan osalta, sekä rakentaa rakennuksen ympäristöineen täysin valmiiksi käyttökuntoon. Lisäksi on tarjottu optioina teknisen työn koneet ja laitteet sekä audio-visuaaliset laitteet.

Rakentamisen aikataulu, keskeisimmät vaiheet:

 • Urakkasopimuksen allekirjoitus 28.2.2020
 • Rakennustyö aloitettu 4.5.2020
 • Erillispysäköintialue Risto Kallion raitin varteen valmistunut 4.8.2020
 • Rakennus sisäpuolisilta täysin valmis 16.5.2022
 • Toiminnan käynnistyminen uudessa rakennuksessa: elokuun alku 2022
 • Koko hanke valmis pihoineen 1.9.2023 (väistötilojen poistamisen jälkeen)

Laajuus- ja teknisiä tietoja

Tontin pinta-ala n.1,5 ha

Koulu:

 • Yläkoulu
 • Oppilasmäärä: n.440 oppilasta.
 • 1-3 kerroksinen rakennus
 • Bruttoala 7593 m2
 • Tilavuus 39 420m3

Rakentaminen toteutetaan ”Kuivaketju10” toimintamallin mukaisesti.
Sisäilmaluokka pääosin S2
Puhtausluokka P1 Rakennuksen suunniteltu energialuokka on A.
Rakennuslupavaiheen E-luku on 87kWh/(m2vuosi)

Rakenteiksi valittiin riskien minimoimiseksi tavanomaiset rakenneratkaisut; teräsbetonirunko, ala-, väli- ja yläpohjat ovat ontelolaattarakenteiset, alapohja on pääosin tuulettuva, julkisivut pääosin muurattua tiiltä ja vesikate on konesaumattua rivipeltiä.

Tilaohjelmasta:

 • Perusopetuksen vuosiluokat 6-9
 • Yleisopetuksen tilat
 • Aineopetuksen tilat
 • Liikuntatilasali 605 m2 jaettavissa kahteen lohkoon (22 x 28m h=9m) + puku- pesu- ja varastotilat
 • Käsitöiden opetustilat
 • Palvelukeittiö ja ruokasali, joiden mitoituksessa on otettu huomioon myös Myllymäen koulun ruokahuolto.
 • Oppilashuollon tilat, myös Myllymäen koulun oppilaille.
 • Hallinto ja henkilökunnan tilat

Ehnroosin koulu oppimisympäristöineen on suunniteltu siten, että koulussa voidaan täysipainoisesti toteuttaa uutta opetussuunnitelmaa innovatiivisessa   oppimisympäristössä esteettömästi. Tilasuunnitteluvaiheessa oli vahva yhteistyö arkkitehdin ja käyttäjien välillä. Valitut tilaratkaisut ovat muuntojoustavia ja opetustiloja on mahdollista yhdistää toisiinsa avattavien, ääntäeristävien taiteseinien avulla. Vastaavista ratkaisuista on saatu käyttäjiltä positiivista palautetta viimeeksi toteutetuissa koulurakennuksissa.

Rakennuksen käytönaikaisia olosuhteita voidaan seurata sekä urakkaan kuuluvan taloautomaatiojärjestelmän kautta, että myös useista rakennuksen eri osista tilaajan erillishankintana hankittavien antureiden välityksellä. Ratkaisulla pyritään varmistamaan talotekniikan optimaalinen toimivuus ja mahdolliset häiriötilanteet välittyvät välittömästi kiinteistöhuoltoon.    

 Keskeiset osapuolet

- Rakennuttaja / tilaaja

        o Mäntsälän kunta / tekniset palveut
                 ▪ Mika Pynttäri, tekninen johtaja  
                 ▪ Pertti Palmroos, rakennuttamispäällikkö

- Käyttäjä

         o Mäntsälän kunta / kasvatus- ja sivistyspalvelut
                 ▪ Janne Mäkinen, vs. sivistysjohtaja
                 ▪ Jorma Malmivuori, rehtori

- Leasing-rahoitus

         o Kuntarahoitus Oyj
                 ▪ rahoituspäällikkö Karl Lintukangas

- Rakennuttaminen ja valvonta

         o Rakennuttaminen ja valvonta
                 ▪ projektipäällikkö: Juha Savolainen, Raksystems Insinööritoimisto Oy
                 ▪ rakennustyön valvoja: Jaakko Airio, Mänsälän kunta
                 ▪ turvallisuuskoordinaattori: Jaakko Airio, Mäntsälän kunta
                 ▪ kuivaketju10-koordinaattori: Jaakko Airio, Mäntsälän kunta
                 ▪ LVIAEJ-valvoja: Viljo Igonen, Raksystems Insinööritoimisto Oy
                 ▪ sähkötöiden valvoja: Paavo Pikkarainen, Raksystems Insinööritoimisto Oy
                 ▪ Puhtaudenhallinnan valvoja: Anne Lempinen, Ramboll Oy

- Urakoitsija

           o YIT Suomi Oy
                 ▪ yksikön johtaja Kari Löytynoja
                 ▪ projektipäällikkö Marko Lehtinen
                 ▪ työpäällikkö Toni Heinänen
                 ▪ vastaava työnjohtaja Juha Sutela

- Pääsuunnittelu

           o Ajan Arkkitehdit Oy
                  ▪ Taina Anttila

Rakentamisen seuraaminen
Rakentamisen etenemistä voi seurata useasta eri lähteestä. Mäntsälän kunnan kotisivuilla on viikoittain ilmestyvä urakoitsijan toimittama viikkotiedote. Lähes reaaliaikainen työmaatilanne on seurattavissa minuutin välein päivittyvän nettikamerakuvan välityksellä osoitteessa: https://ehnroos.nivosnetti.fi/ Lisäksi julkaisemme kuvia teknisten palvelujen Instagram-postauksissa #mantsalatekniset

                       

30.4.2020
Ehnroosin koulun rakentaminen alkaa

Ehnroosin koulun rakentaminen alkaa toukokuussa. Alueen katselmointi suoritetaan 4.5.2020 ja alue luovutetaan urakoitsijan käyttöön ja vastuulle. Ensimmäisenä työmaa-alue aidataan ja perustetaan työmaalle työmaatoimisto- ja työntekijöiden sosiaalitilat. KVR-urakoitsijana toimii YIT Suomi Oy. Urakkasopimus allekirjoitettiin 28.2.2020, jonka jälkeen on laadittu ns. toteutussuunnitelmia KVR-urakoitsija-vetoisesti.

Rakentaminen jakautuu kolmeen eri vaiheeseen:

Vaihe 1:
     Risto Kallionraitin viereinen pysäköintialue ja tieliittymäjärjestelyt Myllymäen koulun huoltopihalle.

Vaihe 2:
     Varsinainen Ehnroosin koulurakennuksen rakentaminen piha-alueineen.

Vaihe 3:
     Nykyisten väistötilojen purku Nordenskiöldintien läheisyydestä ja piha-alueiden viimeistely näiltä osin.

Ensimmäinen vaihe valmistuu jo tulevaksi syksyksi kouluhenkilökunnan pysäköintialueeksi. Toiminta uudessa rakennuksessa alkaa elokuussa 2022.

Rakennustyön aikana YIT Suomi Oy laatii tiedotteita, jotka julkaistaan kunnan kotisivuilla. Rakentamisen edistymistä voi seurata instagram-palvelussa ja nyt uutena mahdollisuutena myös nettikamerasta internet-osoitteessa https://ehnroos.nivosnetti.fi/

Seuraa hanketta ja Mäntsälän kunnan tekniset palveluja instagramissa #mantsalatekniset

Lisätietoja:
rakennuttamispäällikkö
Pertti Palmroos
040-314 5431

Pihasuunnitelma (.pdf)

2.3.2020
KVR-urakkasopimuksen allekirjoitus 28.2.2020

Uudisrakennuksen KVR-urakkasopimus allekirjoitettiin perjantaina 28.2.2020 Mäntsälän kunnantalolla. Hankkeen rahoitus toteutetaan kiinteistöleasing-rahoituksella. Rahoittajana toimii Kuntarahoitus Oyj. KVR-urakkasopimuksen lisäksi solmittiin rahoitusjärjestelyyn liittyen laajempi sopimuskokonaisuus.

Hankkeen kaikkien kolmen osapuolten kesken solmittiin rakennuttamissopimus. Sopimukset allekirjoittivat Mäntsälän kunnan puolesta kunnanjohtaja Esko Kairesalo, rahoituspäällikkö Karl Lintukangas Kuntarahoitus Oyj:n ja projektipäällikkö Marko Lehtinen YIT Suomi Oy:n puolesta.

Uudisrakennus rakennetaan Ehnroosin koulun entiselle tontille Nordenskiöldintien ja Myllymäen koulun väliin, nykyisten väistötilojen viereen. Piha- ja paikoitusalueet toteutetaan osittain nykyisten väistötilojen paikalle.

Kunta on teettänyt hankkeesta vuoden 2019 aikana rakennuslupa-suunnitelmat ja kilpailutusaineiston, sekä hakenut rakennukselle rakennusluvan.

Hankkeen kilpailutus toteutettiin avoimella hankintamenettelyllä, EU-kynnysarvon ylittävänä julkisena hankintana. Tarjouspyyntö julkaistiin 25.10.2019. Tarjouksen jätti 13.1.2020 mennessä neljä yritystä, joista YIT Suomi Oy valikoitui tarjouksen pisteytyksen jälkeen hankkeen toteuttajaksi. KVR-urakkasopimuksen arvo on 16 810 000 € alv.0%.

Urakkamuotona KVR-urakka.Valittu urakoitsija vastaa toteutussuunnittelusta rakennuksen, pihojen ja talotekniikan osalta, sekä rakentaa rakennuksen ympäristöineen täysin valmiiksi käyttökuntoon. Lisäksi on tarjottu optioina teknisen työn koneet ja laitteet sekä audio-visuaaliset laitteet. Ne ovat tilaajan ja käyttäjän yhteinen erillishankinta.

Rakentamisen aikataulu, keskeisimmät vaiheet:
- urakkasopimuksen allekirjoitus 28.2.2020
- rakennustyön aloitus, kesäkuu 2020
- toiminnan käynnistyminen uudessa rakennuksessa elokuun alku 2022
- koko hanke valmis pihoineen 31.10.2022 (väistötilojen poistamisen jälkeen).

LAAJUUS- JA TEKNISIÄ TIETOJA

Tontin pinta-ala n.1,5 ha

Koulu:
- yläkoulu
- oppilasmäärä: n.440 oppilasta
- 1-3 kerroksinen rakennus
- bruttoala 7593 m2
- tilavuus 39 420m3.

Rakentaminen toteutetaan ”Kuivaketju10” toimintamallin mukaisesti
Sisäilmaluokka pääosin S2
Puhtausluokka P1
Rakennuksen suunniteltu energialuokka on A
Rakennuslupavaiheen E-luku on 87kWh/(m2vuosi)

Rakenteiksi valittiin riskien minimoimiseksi tavanomaiset rakenneratkaisut; teräsbetonirunko, ala-, väli- ja yläpohjat ovat ontelolaattarakenteiset, alapohja on tuulettuva, julkisivut pääosin muurattua tiiltä ja vesikate on konesaumattua rivipeltiä.

Tilaohjelmasta:
- perusopetuksen vuosiluokat 7-9
- yleisopetuksen tilat
- aineopetuksen tilat
- liikuntatilasali 605 m2 jaettavissa kahteen lohkoon (22 x 28m h=9m) + puku- pesu- ja varastotilat
- käsitöiden opetustilat
- palvelukeittiö ja ruokasali, joiden mitoituksessa on otettu huomioon myös Myllymäen koulun ruokahuolto.
- oppilashuollon tilat, myös Myllymäen koulun oppilaille.
- hallinto ja henkilökunnan tilat.

Ehnroosin koulu oppimisympäristöineen on suunniteltu siten, että koulussa voidaan täysipainoisesti toteuttaa uutta opetussuunnitelmaa innovatiivisessa oppimisympäristössä esteettömästi. Tilasuunnitteluvaiheessa oli vahva yhteistyö arkkitehdin ja käyttäjien välillä. Valitut tilaratkaisut ovat muuntojoustavia ja opetustiloja on mahdollista yhdistää toisiinsa avattavien, ääntäeristävien taiteseinien avulla. Vastaavista ratkaisuista on saatu käyttäjiltä positiivista palautetta viimeeksi toteutetuissa koulurakennuksissa.

Rakennuksen käytönaikaisia olosuhteita voidaan seurata sekä urakkaan kuuluvan taloautomaatiojärjestelmän kautta, että myös useista rakennuksen eri osista tilaajan erillishankintana hankittavien antureiden välityksellä. Ratkaisulla pyritään varmistamaan talotekniikan optimaalinen toimivuus ja mahdolliset häiriötilanteet välittyvät välittömästi kiinteistöhuoltoon.

KESKEISET OSAPUOLET

- Rakennuttaja / tilaaja
       o Mäntsälän kunta / tekniset palveut

     
 • Mika Pynttäri, tekninen johtaja
 • Pertti Palmroos, rakennuttamispäällikkö

- Käyttäjä
       o Mäntsälän kunta / kasvatus- ja sivistyspalvelut

   
 • Pekka Lintonen, sivistysjohtaja
 • Jorma Malmivuori, rehtori

- Rakennustyön yhteyshenkilöt:
       o Juha Savolainen, rakennuttamiskonsultti, Raksystems Insinööritoi-misto Oy
       o Jaakko Airio, rakennustyön valvoja, turvallisuuskoordinaattori,
          kui-vaketju10, koordinaattori. Mäntsälän kunta
       o Ramboll Oy, puhtaudenhallinnan valvonta
       o Raksystems Oy; LVIAJ-valvonta
       o Raksystems Oy, sähkö- ja teletekninen valvonta.

- Urakoitsija:
       o YIT Suomi Oy
       o yksikön johtaja Kari Löytynoja
       o projektipäällikkö Marko Lehtinen
       o työpäällikkö Toni Heinänen
       o vastaava työnjohtaja Timo Sollo.

- Arkkitehtisuunnittelu:
       o Ajan Arkkitehdit Oy, Taina Anttila ja Juha Mikkola

Lisätietoja:
rakennuttamispäällikkö
Pertti Palmroos

040 314 5431

20200228 132005 20200228 132001

16.9.2019

Ehnroosin koulun suunnittelu on edennyt mukavasti vahvassa, laaja-alaisessa ja ennen kaikkea avoimessa vuorovaikutuksessa. Upea tiilirakennus sijoittuu luontevasti arvokkaaseen Kirkonmäen miljööseen tarjoten tulevaisuudessa koululle nykyaikaiset ja monipuoliset opetustilat iltakäyttäjiä unohtamatta.

Tekninen lautakunta hyväksyi hankkeen luonnossuunnitelmat ja teki rakentamispäätöksen 10.9.2019 §80.
Teknisen lautakunnan pöytäkirja.

Kuntakehityslautakunta päättää rakennusluvasta 18.9.2019.

Parhaillaan kokoamme urakkalaskenta-asiakirjoja ja tarjouspyyntö KVR-urakasta julkaistaan HankintaSampo- ja Hilma-porttaaleissa lokakuun alkupuolella. Tilaaja on teettänyt pääpiirustustasoiset suunnitelmat, sekä selosteita ja määrityksiä laadusta ja talotekniikasta. KVR-urakoitsijan suunnitteluvastuu muodostuu pääosin ns. toteutussuunnittelusta. Sitova aikataulu määritetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Aikataulu:
Tarjouspyyntö 10 /2019 ja urakkalaskenta 10-12 /2019
Urakoitsijan valinta 1/2020
KVR-urakkasopimus 2/2020 ja toteutussuunnittelu 3/2020 alkaen
Uudisrakentaminen pihatöineen valmis 5 /2022
Olemassa olevien väistötilojen poisto 6 – 8 /2022 väistötilatoimittajan toimesta (alustava)
Muutto ja irtokalustaminen 6-8 / 2022 (käyttäjä)
Piha-alueiden viimeistely väistötilojen osalta 8 - 9 /2022 (alustava)
Toiminnan käynnistäminen uudessa Ehnroosin koulussa 8 / 2022

1 kuva 16.9.2019

2 kuva 16.9.2019

3 kuva 16.9.2019

Takaisin ylös