Menu

Vesiliikuntakeskuksen sijainti

29.1.2021
Vesiliikuntakeskuksen sijoittumisesta on laadittu toiminnallisia vertailuja ja teetetty teknisiä selvityksiä useaan eri paikkaan. Näiden perusteella kuntakehityslautakunta 10.6.2020 on päättänyt esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle vesiliikuntakeskuksen sijoittamista Urheilupuistoon. Urheilupuiston alueella eri vaihtoehtojen vertailutyö on käynnissä. Tavoitteena on saada riittävät lähtötiedot helmi- maaliskuun 2021 aikana sijaitipäätöksenteon tueksi. Kun sijainti on päätetty, voidaan keskeytynyt hankesuunnittelu saattaa loppuun. 

19.09.2018
Tekniset palvelut on käynnistänyt Mäntsälän vesiliikuntakeskuksen hankesuunnittelun. Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena tavanomaisesti syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. Hankesuunnittelu on edennyt aikaisemmin valikoitujen rakennuspaikkojen vertailuun vaihtoehtoisilla tilaohjelmilla. Hankkeen merkittävyydestä johtuen kunnanvaltuusto tekee välilinjauksen hankesuunnittelun aikana. Valtuusto valitsee lokakuussa tilaohjelmavaihtoehdon hankesuunnitelman loppuun saattamiseksi. Hankesuunnitelman on määrä valmistua 30.11.2018 mennessä. Hankesuunnitteluryhmä on järjestänyt vesiliikuntakeskusta koskevan kansalaiskyselyn.

Takaisin ylös