Menu

Uimahallin hankesuunnittelu käynnistetty

19.09.2018
Tekniset palvelut on käynnistänyt Mäntsälän uimahallin hankesuunnittelun. Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena tavanomaisesti syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. Hankesuunnittelu on edennyt aikaisemmin valikoitujen rakennuspaikkojen vertailuun vaihtoehtoisilla tilaohjelmilla. Hankkeen merkittävyydestä johtuen kunnanvaltuusto tekee välilinjauksen hankesuunnittelun aikana. Valtuusto valitsee lokakuussa tilaohjelmavaihtoehdon hankesuunnitelman loppuun saattamiseksi. Hankesuunnitelman on määrä valmistua 30.11.2018 mennessä. Hankesuunnitteluryhmä on järjestänyt uimahallia koskevan kansalaiskyselyn.

https://www.mantsala.fi/ajankohtaista/3557-vastaa-uimahallia-koskevaan-kyselyyn

Teknisen lautakunnan esityslista

Takaisin ylös