Menu

Kapuli IIIB 2- vaihe

Mäntsälän kunnan tekniset palvelut on käynnistänyt lokakuussa 2017 Kapuli IIIB, vaiheen 2, teollisuusalueen maanrakennustyöt. Rakennushankkeessa toteutetaan teollisuustontin 2317-2 yleistasaustyöt sekä katu- ja kunnallistekniikan rakentaminen Isolammintien jatkeella. Hankkeen urakoitsijana toimii Sassenita Oy. Työt valmistuvat 1.6.2018 mennessä.

Kapulin työpaikka-alue on kokonaispinta-alaltaan noin 80 ha kokoinen alue, josta tontin 2317-2 osuus on noin 4,1 ha. Kapulin työpaikka-alue sijaitsee VT25 varressa oikoradan ja VT4 moottoritien välittömässä läheisyydessä.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt Mäntsälän kunnalle Kapuli III:n 2-vaiheen toteutusta koskevan maa-ainesluvan 16.8.2016 § 114 sekä louhintaa ja murskausta koskevan ympäristöluvan 16.8.2016 § 113. Isolammintien jatkeen katusuunnitelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 29.08.2017 § 85.

kapuli iiib 2 vaihe

kapuli iiib vaihe kuva 2

Kuva 2 Kuva työmaalta marraskuussa 2017

Takaisin ylös