Menu

Mäntsälänjoen kunnostaminen

17.3.2021
Mäntsälänjoen viherrakentaminen

Mäntsälänjoen viherrakentaminen käynnistyi tällä viikolla puistokäytävän rakentamisella jokirantaan Kartanonraitin ja Kaislikontien väliselle alueelle, alla olevan suunnitelma-piirustuksen mukaisesti.

Vuoden 2021 Mäntsälänjoen kunnostuksen pääpaino tulee olemaan valaistuksen toteuttaminen ja viherrakentamisen viimeistelytöitä viime vuonna rakennetuille puistokäytäville.

Uutta puistokäytävää rakennetaan Veteraanitien sillan eteläpuolelle joen itärannalle, jolloin jokirantaa pääsee kävelemään aina Koskenraitin sillalle asti.

mntslnjoki 17.3.2021

18.5.2020
Mäntsäläjoen 2-vaiheen viherrakentaminen alkanut

Mäntsälän kunnan tekniset palvelut on aloittanut toukokuussa Mäntsälänjoen 2-vaiheen viherrakennustyöt keskuspuiston ja jäähallin ympäristössä. Työt jatkuvat kesäkuussa Haapajunttilan suuntaan välille Haapajunttilantie-Koskenraitti ja myöhemmin kesällä Leppäniemeen yläjuoksun suuntaan.

mntslnjoki 18.5.2020

20.11.2019
Mäntsälänjoen uomankunnostustyö valmistumaisillaan

Mäntsälänjoen uoman kunnostustyö on valmistumassa vuoden 2019 loppuun mennessä. Viimeinen puuttunut työ, laskeutusaltaan rakentaminen, aloitettiin Leppäniemessä lokakuun lopulla vesilupaan liittyneiden lupamuutoshakemusten saatua lopulta lainvoiman. Uomaa on näin ollen kahden vuoden aikana kunnostettu ruoppaamalla ja luiskia muotoilemalla yhteensä noin kolme kilometriä.

Rakentaminen ei suinkaan lopu tähän - kesällä keskuspuiston ympäristössä käynnistynyttä puistosuunnitelman mukaista viherrakentamista jatketaan myös muille ruopatuille alueille. Loppuosan viherrakentaminen on rakennusohjelmassa vuosille 2020-2022. Vuoden 2020 aikana pyritään saamaan luiskat ja rannat käyttökuntoon sisältäen puistosuunnitelman levähdyspaikkoja ja laiturirakenteita.

Lisätietoja hankkeesta antavat kuntatekniikan päällikkö Jyrki Mäklin, puh. 040 314 6968 ja kunnanpuutarhuri Jukka Hanhinen, puh. 040 314 5434.

laskeutusaltaan rakentamista 20.11.2019
Kuva 1. Laskeutusaltaan rakentamista, Aija Aarnio
kuva 2 laskeutusaltaan rakentamista 20.11.2019
Kuva 2. Laskeutusaltaan rakentamista, Aija Aarnio

17.6.2019
Mätsälänjoen viherrakentaminen alkanut

Mäntsälänjoen uomankunnostus on saatu toukokuun loppuun mennessä pääosin valmiiksi ja kesäkuusta alkaen työ jatkuu viherrakennustöillä Veteraanitien ja entisen teatterinniemen tuntumassa. Niemeen rakennetaan puistoaluetta, johon tulee aurinkoranta sekä piknik- ja levähdyspaikkoja. Myöhemmin syksymmällä viherrakennustyötä jatketaan jokivarren muilla osuuksilla.

mantsalanjoki 24.6.2019

mantsalanjoki 24.6.2019

2.5.2019
Mäntsälänjoen 2-vaiheen uomankunnostustyö etenee

Uomaa on kunnostettu kevään aikana Veteraanitien molemmin puolin ja tällä hetkellä työmaa etenee keskuspuistossa jäähallin läheisyydessä.

Uoman kunnostus ja ruoppaustyöt pyritään saamaan päätökseen ennen heinäkuuta. Samalla alkaa rantojen viherrakentamisen 1-vaihe, joka käynnistyy jäähallin ja vanhan kesäteatterin ympäristöstä. Viherrakennustöiden 1-vaiheen on määrä valmistua syyskuun loppuun mennessä.

Työmaa haittaa kulkua keskusta-alueen puistoraiteilla, jotka pysyvät suljettuina työmaa-ajan.

mantsalanjoki 2.5.2019

mantsalanjoki 2.5.2019 1

1.4.2019
Mäntsälänjoen kunnostamisen 2-vaihe käynnissä

Mäntsälänjoen kunnostustyöt jatkuvat 2-vaiheen uoman kunnostustöillä, jotka sijoittuvat vuoden 2019 aikana Myllylammen alueelle sekä keskustassa seurojentalolta etelään. Alkuvuodesta saatiin valmiiksi jo Myllypadon kalatie ja tällä hetkellä työmaa on käynnissä keskuspuistossa jäähallin läheisyydessä.

Kesällä käynnistyy myös jokivarren viherrakentaminen, joka tullaan aloittamaan keskuspuistosta välillä Veteraanitie – seurojentalo. Rakentamisesta tiedotetaan lisää hankkeen edetessä.

mantsalanjoki01042019
 

Kuva 1. Myllylammen kalatie Jyrki Mäklin, Mäntsälän kunta
mantsalanjoki01042019 kuva 2
 

Kuva 2. Työmaa käynnissä keskuspuistossa, Jukka Hanhinen, Mäntsälän kunta

1.3.2019
Mäntsälänjoen kunnostamisen 2-vaihe etenee

Mäntsälänjoen uoman kunnostuksen 2-vaihe jatkuu Myllylammen ja Myllypadon kunnostustöillä. Lammen ruoppaus on valmistumaisillaan, minkä jälkeen työt kohdistuvat Myllypadon kalatien rakentamiseen. Työt Myllylammella pyritään saamaan valmiiksi ennen kevään tuloa, jonka jälkeen siirrytään takaisin keskusta-alueelle urheilupuiston ympäristöön.

mantsalanjoki 01032019

7.1.2019
Mäntsälänjoen kunnostamisen 2-vaihe alkamassa

Mäntsälänjoen kunnostustöiden 1-vaihe valmistui vuoden vaihteessa. 1-vaiheessa vuonna 2018 kunnostettiin Mäntsälänjoen uomaa Leppäniemen ja urheilupuiston välillä. Hanke jatkuu 2-vaiheeseen heti vuodenvaihteen jälkeen alkaen puustonpoistolla urheilupuiston ja Uittajanraitin sillan välillä. Lisäksi ruoppaustöitä aloitetaan Myllypadon patoaltaalla. Myös Uittajanraitin 50-luvulla syntynyt louhepenkka poistetaan talven aikana.

Loppuvuodesta valmistui myös Mäntsälänjoen 1-vaiheen puisto- ja vihersuunnitelmaehdotus, josta pidetään yleisötilaisuus Mäntsälän kunnantalolla torstaina 17.1.2019 klo 17 alkaen. Viherrakentamisen on tarkoitus alkaa myöhemmin kesällä. Työn etenemisestä tiedotetaan lisää hankkeen edetessä.

joki1 8.1.2019

30.11.2018
Mäntsälänjoen 1-vaiheen uomankunnostustyö valmistumaisillaan

Mäntsälänjoen 1-vaiheen kunnostustyö on uomankunnostuksen osalta loppusuoralla. Tulvatasanteita, ruoppausta ja työmaateitä rakennetaan parhaillaan terveysaseman ja yleisurheilupuiston ympäristöissä. 1-vaihe päättyy vuodenvaihteessa seurojentalon kohdalla tekokosken rakentamiseen.

Vuoden 2019 aikana tehtävä 2-vaiheen kunnostustyö jatkuu vuoden vaihteen jälkeen seurojentalolta etelään. Työn etenemisestä tiedotetaan lisää hankkeen edetessä.

mantsalanjoki 30112018.jpg

23.10.2018
Mäntsälänjoen kunnostaminen etenee

Mäntsälänjoen 1-vaiheen kunnostustyö etenee aikataulussa. Joen ruoppausta ja siihen liittyviä työmaateitä rakennetaan paraikaa Kaakkumäenraitin ja Lietonojan ympäristössä. Marraskuun alussa ruoppaustyöt siirtyvät terveysaseman läheisyyteen.

Vuoden 2018 kunnostustyöt päättyvät seurojentalolle, missä ollaan arviolta marras-joulukuun vaiheessa. Työn etenemisestä tiedotetaan lisää hankkeen edetessä.

kuva 2

5.9.2018
Mäntsälänjoen kunnostaminen alkanut

Mäntsälänjoen kunnostustyö on vihdoin elokuussa päässyt täyteen vauhtiinsa. Joen kunnostaminen aloitettiin Leppäniemen alueelta työmaateiden ja tulvatasanteiden rakentamisella. Joen ruoppaukseen päästään lähiviikkoina. Työn etenemisestä tiedotetaan lisää hankkeen edetessä.

kuva 1

14.6.2018
Mäntsälänjoen kunnostaminen etenee

Mäntsälänjoen kunnostaminen on edennyt puuston harvennuksesta uoman kunnostustöihin, jossa jokea perataan ja luiskia loivennetaan.
1-vaiheen rakennustöiden on määrä käynnistyä täyteen vauhtiin viimeistään elokuussa. Töiden on arvioitu kestävän marraskuun loppuun asti. 1-vaihe käsittää alueen Urheilupuistosta Leppämaan yläjuoksulle.

Samaan aikaan myös joen maisema-, viher- ja puistosuunnittelu on käynnistynyt yhdessä Sitowise Oy:n kanssa. 1-vaiheen suunnittelutyö käsittää alueen Veteraanitieltä Leppäniemen yläjuoksulle asti. Kunnostustyössä rakennettaville luiskille, penkereille ja rantaranteille suunnitellaan istutuksia, levähdyspaikkoja, leikkipaikka, näköalapaikka, pulkkamäki, hiekkaranta jne. Suunnitelmien on määrä valmistua vuoden 2018 aikana.

Hankkeesta tiedotetaan asukkaita lisää ruoppaustöiden sekä maisema-, viher- ja puistosuunnittelun edetessä

Lisätietoja hankkeesta antavat:

  • kunnanpuutarhuri Jukka Hanhinen, puh. 040 3145 434, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
  • toimistoinsinööri Matti Sulonen, puh. 040 3146 756, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Kuva Mäntsälänjoesta.

Mäntsälänjoen kunnostushankkeen toteuttaminen

Mäntsäläjoen kunnostaminen on nyt edennyt suunnitteluvaiheesta toteuttamiseen. Kunnostusalue käsittää kirkonkylän taajama-alueen alkaen Porvoo–Hankotien eteläpuolella sijaitsevalta Myllypadolta ja päättyen asemakaava-alueen pohjoisrajalle Leppäniemeen. Kunnostusalue on kokonaispituudeltaan 4,7 km. Jokeen tehdään rajatuille alueille toimenpiteitä, jotka tähtäävät joen virkistyskäytön parantamiseen.

Kunnostustoimenpiteitä ovat Myllypadon osittainen purkaminen ja muuttaminen kalankulkukelpoiseksi, Myllylammen ruoppaus, tekokosken rakentaminen urheilupuiston kohdalle ja selkeytysaltaan rakentaminen kunnostusalueen pohjosirajalle Leppäniemeen. Lisäksi jokea ruopataan kohteista, joissa on runsaasti vesikasvustoa ja joen rantoja loivennetaan rakentamalla tulvatasanteita.

Hanke on tarkoitus toteuttaa uoman osalta kahdessa vaiheessa vuosina 2018 ja 2019. Tänä vuonna uomaa kunnostetaan hankkeen 1-vaiheella Leppäniemestä Urheilupuistoon. Rakentaminen käsittää selkeytysaltaan ja tekokosken rakentamisen, ruoppausta sekä rantojen loiventamista. Työt alkavat puuston ja rantakasvillisuuden harventamisella jo helmi - maaliskuun aikana. Ympäristön maisemointi ja viherrakentaminen jatkuvat vuonna 2019 uoman kunnostuksen jälkeen.

Hanke on tarkoitus toteuttaa uoman osalta kahdessa vaiheessa vuosina 2018 ja 2019. Tänä vuonna uomaa kunnostetaan hankkeen 1-vaiheella Leppäniemestä Urheilupuistoon. Rakentaminen käsittää selkeytysaltaan ja tekokosken rakentamisen, ruoppausta sekä rantojen loiventamista. Työt alkavat puuston ja rantakasvillisuuden harventamisella jo helmi - maaliskuun aikana. Ympäristön maisemointi ja viherrakentaminen jatkuvat vuonna 2019 uoman kunnostuksen jälkeen.

Jokiprojektista pidettiin yleisötilaisuus Mäntsälän kunnantalon
valtuustosalissa maanantaina 5.3.2018, alla olevasta linkistä pääset tutustumaan tilaisuuden esittelymateriaaliin:
Mäntsälänjoen kunnostus 5.3.2018 esittely.pdf

Takaisin ylös