Menu

Mäntsälänjoen kunnostaminen

Kuva Mäntsälänjoesta.

Mäntsälänjoen kunnostushankkeen toteuttaminen

Mäntsäläjoen kunnostaminen on nyt edennyt suunnitteluvaiheesta toteuttamiseen. Kunnostusalue käsittää kirkonkylän taajama-alueen alkaen Porvoo–Hankotien eteläpuolella sijaitsevalta Myllypadolta ja päättyen asemakaava-alueen pohjoisrajalle Leppäniemeen. Kunnostusalue on kokonaispituudeltaan 4,7 km. Jokeen tehdään rajatuille alueille toimenpiteitä, jotka tähtäävät joen virkistyskäytön parantamiseen.

Kunnostustoimenpiteitä ovat Myllypadon osittainen purkaminen ja muuttaminen kalankulkukelpoiseksi, Myllylammen ruoppaus, tekokosken rakentaminen urheilupuiston kohdalle ja selkeytysaltaan rakentaminen kunnostusalueen pohjosirajalle Leppäniemeen. Lisäksi jokea ruopataan kohteista, joissa on runsaasti vesikasvustoa ja joen rantoja loivennetaan rakentamalla tulvatasanteita.

Hanke on tarkoitus toteuttaa uoman osalta kahdessa vaiheessa vuosina 2018 ja 2019. Tänä vuonna uomaa kunnostetaan hankkeen 1-vaiheella Leppäniemestä Urheilupuistoon. Rakentaminen käsittää selkeytysaltaan ja tekokosken rakentamisen, ruoppausta sekä rantojen loiventamista. Työt alkavat puuston ja rantakasvillisuuden harventamisella jo helmi - maaliskuun aikana. Ympäristön maisemointi ja viherrakentaminen jatkuvat vuonna 2019 uoman kunnostuksen jälkeen.

Hanke on tarkoitus toteuttaa uoman osalta kahdessa vaiheessa vuosina 2018 ja 2019. Tänä vuonna uomaa kunnostetaan hankkeen 1-vaiheella Leppäniemestä Urheilupuistoon. Rakentaminen käsittää selkeytysaltaan ja tekokosken rakentamisen, ruoppausta sekä rantojen loiventamista. Työt alkavat puuston ja rantakasvillisuuden harventamisella jo helmi - maaliskuun aikana. Ympäristön maisemointi ja viherrakentaminen jatkuvat vuonna 2019 uoman kunnostuksen jälkeen.

Jokiprojektista pidettiin yleisötilaisuus Mäntsälän kunnantalon
valtuustosalissa maanantaina 5.3.2018, alla olevasta linkistä pääset tutustumaan tilaisuuden esittelymateriaaliin:
Mäntsälänjoen kunnostus 5.3.2018 esittely.pdf

Mäntsälänjoen kunnostushankkeen suunnitteluvaihe

Mäntsälänjoen kunnostaminen kunnan keskustan alueella on suunnitteluvaiheessa. Samassa yhteydessä on laadittu maisemasuunnitelma joen ranta-alueille. Tavoitteena on virkistyskäytön edistäminen, tulvien pienentäminen ja toteutettavien rakenteiden helppohoitoisuus. Suunnitelmien laatimista ohjaavat kunnan teknisten ja maankäyttöpalveluiden yksiköt ja pääsuunnittelijana toimii Vahanen Environment Oy.

Maisemasuunnittelu on toteutettu tavoitetasolla, jolla jokiuoma on arvotettu erityyppisiksi puistoiksi. Joen varteen on esitetty toiminnallisia rakenteita, kuten leikki- ja levähdyspaikkoja sekä rantarakenteita. Näkymiä joelle avataan rantakasvillisuutta harventamalla ja rantatöyräitä madaltamalla. Kirkonmäen alueen arvokkaat ominaispiirteet säilytetään. Suunnitelmista vastaa Arkkitehtuuri- ja maisemasuunnittelu Nyman & Ristimäki.

Uomaa on suunniteltu kunnostettavaksi paikallisin perkauksin ja Myllylammen vesialuetta laajennettavaksi ruoppaamalla. Seurojentalon ja urheilukentän väliin suunniteltu luonnonmukaiseksi toteutettava tekokoski tuo esille veden virtauksen. Keskusta-alueelle kohdistuvaa kuormitusta pienennetään suunnittelualueen pohjoisosan laskeutusaltaan avulla ja tulvien huippua on tarkoitus laskea useilla tulvatasanteilla, jotka myös mahdollistavat pääsyn veden ääreen. Kunnostussuunnittelusta vastaa Insinööritoimisto Jami Aho.

Suunnitelmat:
Jokikohteet yleiskartta (.pdf)    
Ideasuunnitelma luonnos (.pdf)
Teemakartta (.pdf)
Mäntsälänjoki yleisötilaisuus 160331 (pdf)
 

Takaisin ylös