Menu

Sälinkään koulun ja päiväkodin rakentaminen

Mäntsälän kunta rakennuttaa Sälinkään uuden koulun ja päiväkodin. Mäntsälän kunnan ja NCC Suomi Oy:n välinen urakkasopimus allekirjoitettiin 14.12.2017. Urakkamuotona on poikkeuksellisti ns. ranskalainen urakka, jossa rakennuttaja ennalta määritti urakan arvon 9,1 M€. Muutoin urakka noudattaa KVR-urakkaa, jossa urakoitsija vastaa suunnittelusta ja rakentamisesta. Hankintamenettelynä käytettiin kilpailullista neuvottelumenettelyä.
Kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn osallistui viisi eri palveluntuottajaehdokasta. Lopullisia urakkatarjouksia saatiin kaksi. Tarjouksiin sisältyi luonnossuunnitelmia, kuvauksia ja selosteita rakennuksen teknisistä järjestelmistä. Lisäksi pyydettiin optiotarjoukset vanhojen rakennusten purkamisesta, eräiden laitteiden, varusteiden sekä kalusteiden hankinnasta. Tarjoukset arvioitiin ennalta ilmoitettujen kriteerien mukaisesti ja pisteytettiin. Eniten pisteitä saanut palvelutuottajaehdokas valittiin teknisen lautakunnan päätöksellä Sälinkään koulun ja päiväkodin urakoitsijaksi 31.10.2017.

Hankintamenettelyllä ja valitulla urakkamuodolla saavutaan n. 3 M€ euroa edullisempi hankinta aiempaan kilpailutukseen verrattuna tilaratkaisujen kärsimättä hyötyalan pysyessä samana. Lisäksi rakennukselle saadaaan poikkeuksellinen viiden vuoden takuu kahden vuoden asemesta.

Rakennukseen sijoittuu 2-ryhmäinen päiväkoti enintään 48:lle lapselle. Alakoulu esiopetustiloineen on yksisarjainen ja se on mitoiettu enintään 188 oppilaalle. Rakennuspaikka on vanhan koulun kiinteistö. Vanha koulurakennus puretaan uuden koulun valmistuttua. Uuden koulun kokonaisala on n. 3 600 br-m2 ja tilavuus 18 000m3. Rakennukseen toteutetaan varhaiskasvatus- ja perusopetustilojen lisäksi kädentaitojen opetustilat, liikuntasali puku- ja pesutiloineen, mediateekki sekä ruokasali ja valmistus- eli ns. tuotantokeittiö. Henkilökunnalle rakentuvat nykyaikaiset työskentely ja sosiaalitilat.
Rakennuksen runko on teräsbetonia ja alapohja toteutetaan tuulettuvana ontelolaattarakenteisena. Julkisivuverhouksena käytetään leveää liimapuulankkua ja vesikatteena konesaumattua rivipeltiä. Rakentamisessa noudatetaan ns. Terve Talo-konseptia, jossa rakennustyön kosteuden- ja puhtaudenhallinnalle asetetaan erityisiä vaatimuksia. Sisäilmastoluokaksi on valittu S2, mikä tarkoittaa hyvää sisäilmastoa mm. valaistuksen, ääniolosuhteiden, ilmanlaadun ja lämpötilan suhteen. Rakennuksen energialähteenä toimivat maalämpökaivot, joita voidaan hyödyntää myös jäähdytykseen. Rakennuksen konaisenergiankulutusta kuvaava E-luku on 98 kWh/m2vuosi.

Rakennus toteutetaan nykyaikaisen ja tulevien vuosien oppimisympäristöille asetettujen tarpeiden ja vaatimusten mukaiseksi. Tavoitteena on, että oppimisympäristöt muodostavat pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden. Rakennuksen sisä- ja ulkotilojen lisäksi kasvatuksessa ja opetuksessa hyödynnetään sekä luontoa että rakennettua ympäristöä. Pää- ja arkkitehtisuunnittelijana toimii Arto Peltokangas, Arsatek Oy.

Rakennustyöt käynnistyvät maanrakennustöillä maaliskuussa 2018. Välitavoitteeksi on asetettu sisäpuolisten töiden valmistumiselle toukokuu 2019. Vanhojen rakennusten purkutyö tehdään koulun kesäloman 2019 aikana ja pihat näiltä osin viimeistellään purkutyön jälkeen 15.10.2019 mennessä.

Pertti Palmroos
rakennuttamispäällikkö
gsm 040 3145 431

sopimuksen allekirjoitustilaisuus

Kuvassa vasemmalta: kunnanjohtaja Esko Kairesalo, vs. tekninen johtaja Vesa Gummerus, kunnanhalllituksen pj. Tapio Havula, toimitilapäällikkö Soile Karhinen, Kai Kalima OTT, prof. emer. WSP Finland Oy, rakennuspäällikkö Jarmo Saviranta NCC Suomi Oy ja aluejohtaja Veijo Hämäläinen NCC Suomi Oy.

salinkaa aspiirros ja julkisivu

salinkaa julkisivu

pohja 1 kerros

pohja 2 kerros

 

Takaisin ylös