Menu

Talouden ja hallinnon valvonta

Kunnan talouden valvonta perustuu kunnanvaltuuston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteisiin ja kunnan hallintosäännön määräyksiin.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline, jonka järjestämisestä vastaa kunnanhallitus.

Takaisin ylös