Menu

Kohti yhtenäistä omaishoidon tukea Keski-Uudellamaalla

Omaishoidon tukeen on valmisteilla alueellisesti yhtenäinen soveltamisohjeisto ja -käytännöt. Jatkossa asiakkaat ovat yhdenvertaisessa asemassa riippumatta kuntarajoista ja alueellinen yhteistyö omaishoidossa syvenee Keski-Uudellamaalla.

Omaishoidon tuen piiriin pääsemisessä ja omaishoitajille maksettavissa palkkioissa on tällä hetkellä Keski-Uudenmaan alueella kuntakohtaisia eroja. Lisäksi toimintakäytännöt ja resurssointi vaihtelevat kunnittain. Kuntakohtaisten myöntämisperusteiden ja soveltamisohjeiden tilalle ollaan valmistelemassa yhdenmukaisia Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän ohjeita ja palkkioita.

Yhteinen malli tarkoittaa, että palvelut myönnetään alueen kunnissa samoin periaattein, jolloin asiakkaat ovat yhdenvertaisessa asemassa asuinkunnasta riippumatta. Näin varmistetaan yhdenmukainen palvelujen saatavuus ja myöntäminen Keski-Uudenmaan alueella.

Omaishoidon asema palveluvalikoimassa vahvistuu

Yhteisellä mallilla voidaan vahvistaa omaishoidon roolia palveluvalikoimassa ja selkeyttää myöntämisperusteita. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista, omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta ja vapaista sekä omaishoitoa tukevista palveluista.

Osana valmistelutyötä Keski-Uudenmaan vanhus- ja vammaisneuvostoille järjestettiin maaliskuussa 2018 omaishoidon tuen työpaja, jossa arvioitiin yhteiseen malliin siirtymisen hyötyjä ja haittoja.

Omaishoidon tuen soveltamisohje lausuntokierrokselle kesäkuussa

Seuraavaksi luonnos alueellisesti yhtenäisestä soveltamisohjeesta- ja käytännöistä toimitetaan lausuntokierrokselle kuntien ja kaupunkien vammais- ja vanhusneuvostoille sekä omaishoitajien yhdistyksille. Lausunnot pyydetään kesäkuussa ja soveltamisohje on tarkoituksena viedä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän päätöksentekoon elokuussa.

Lisätietoja 

Katri Kakko, palveluohjauksen päällikkö, Järvenpää, p. 040 315 2275, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Pirjo Laitinen-Parkkonen, Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän johtaja, p. 040 182 5797, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Takaisin ylös